تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 04:16 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

روشهای پیشرفت فکری کدامند؟

عناصر افراطی و تهاجمی سیاست خارجی آن کشور کدامند؟

آسان ترین روش تغییر سیاسی چیست؟

آسان ترین روش انتقال قدرت سیاسی چیست؟

?Who kindled the fire of that war

رابطه دیکتاتوری و دره چیست؟

رابطه wisdom و silence چیست؟

راه چاره رهبری استبدادی چیست؟

چرا اینقدر مردم را اذیت می کنید؟

چرا اینقدر ملت را اذیت می کنید؟

چگونه می توان آزادی را تضمین کرد؟

چگونه می توان اعتدال را تضمین کرد؟

چگونه می توان دموکراسی را تضمین کرد؟

چگونه می توان حقوق بشر را تضمین کرد؟

چگونه می توان صلح را تضمین کرد؟

چگونه می توان توسعه و پیشرفت را تضمین کرد؟

مکانیسمهای استبداد بند چیست؟

رابطه آوار و آواره چیست؟

رابطه انقلاب و آوار و آواره چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -