تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 04:11 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه انقلاب و تشنج چیست؟

رابطه انقلاب و اضمحلال چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غیظ کردن چیست؟

رابطه علم و امنیت بین المللی چیست؟

رابطه memory و theory چیست؟

سود صلح بیشتر است یا جنگ؟

رابطه قدرت مطلق و قحطی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قحط الرجال چیست؟

رابطه خودسری و رفتارهای خلق الساعه چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دلبخواهی کار کردن چیست؟

رابطه دیکتاتوری و تحلیل دلبخواه چیست؟

رابطه شیپور دیکتاتورپرستی و پنهان کردن پاسخ درست چیست؟

?Where was the epicenter of the earthquake

پشت آن چهره چیست؟

پشت آن چهره کیست؟

رابطه سونامی سیاسی و فاجعه زیست محیطی چیست؟

رابطه سونامی سیاست خارجی و فاجعه زیست محیطی چیست؟

رابطه حکومت خودسر و خروج سرمایه از کشور چیست؟

رابطه توسعه و جهانی سازی چیست؟

رابطه توسعه و سازمان تجارت جهانی چیست؟

در آن کشور چه می گذرد؟

در آن حکومت چه می گذرد؟

در آن دولت چه می گذرد؟

عوامل عدم تعادل سیاسی چیست؟

عوامل عدم تعادل اقتصادی چیست؟

عوامل عدم تعادل فرهنگی چیست؟

عوامل عدم تعادل اخلاقی چیست؟

رابطه تدبیر و تقدیر چیست؟

در جهان واقعاً چه خبر است؟

در آن کشور واقعاً چه خبر است؟

کی راست میگه؟

قیمت طلا و ارز کجا تعیین می شود؟

رابطه شرارت و شهرت طلبی چیست؟

رابطه رهبری افراطی و ریخت و پاش چیست؟

رابطه رهبری استبدادی و ریخت و پاش چیست؟

رابطه ظلم و زورچپانی چیست؟

فکر می کنید مشکل کجاست؟

رابطه سهل انگاری و سردرگمی چیست؟

رابطه نام و نان چیست؟

رابطه ظلم و خشونت چیست؟

رابطه عبادت و اندیشه چیست؟

نخبگان چکار دارند می کنند؟!

ملت چکار دارد می کند؟!

جامعه بین المللی چکار دارد می کند؟!

فکر همه چیز را کرده اید؟

تاَثیر سیاست خارجی اسرافکارانه بر توسعه چیست؟

?What is a workman without his tools

رابطه حکومت خودسر و خانه نشین کردن نخبگان چیست؟

رابطه حکومت دیکتاتوری و خانه نشین کردن نخبگان چیست؟

?It's a small world , isn't it

نهادها و ساختارهای لازم برای دموکراسی چیست؟

نهادها و ساختارهای لازم برای تعادل چیست؟

مگر قحط الرجال است؟!

ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار؟

رابطه سکوت زیاد و ظلم زیاد چیست؟

رابطه democracy و tolerance چیست؟

چرا دیکتاتورها نظارت عادلانه بر عملکردشان را نمی پذیرند؟

رابطه نظارت و دوراندیشی چیست؟

چرا آن رهبران سیاسی ، دوراندیش نیستند؟

یک حکومت خوب چه ویژگیهایی دارد؟

یک سیاستمدار خوب چه ویژگیهایی دارد؟

یک دیپلمات خوب چه ویژگیهایی دارد؟

رابطه religiosity و tension چیست؟

رابطه ترس و تنش چیست؟

رابطه تعادل و توسعه چیست؟

رابطه اضافه وزن سیاسی و ناهنجاری اخلاقی چیست؟

حاصل جمع ازدحام جمعیت و مدیریت بد چیست؟

چه کسی پشت این اتفاقات است؟

ایران در چه سالهایی و در چه شرایطی یک حزبی شده است؟

رابطه انقلاب و سردرگمی چیست؟

رابطه faster freedom و faster growth چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و میلیتاریسم چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دافعه چیست؟

رابطه سیاست و دروغ چیست؟

رابطه دیپلماسی و دروغ چیست؟

استانداردهای سیاست خارجی چیست؟

استانداردهای توسعه چیست؟

مشخصات احتمالی ایران جدید چیست؟

چشم انداز مبارزه با افراط گری و تروریسم چیست؟

چشم انداز مبارزه با استبداد چیست؟

چشم انداز مبارزه با استعمار چیست؟

می توانید دکترین تعادل را برای مردم توضیح دهید؟

می توانید نظریه نخبه گرایی را برای مردم توضیح دهید؟

پایان افراط گری و تروریسم چیست؟

سطح معقول و معتدل امنیت چیست؟

چگونه می توان کشور را بهتر اداره کرد؟

چگونه می توان سیاست خارجی را بهتر اداره کرد؟

چگونه می توان دیپلماسی را بهتر اداره کرد؟

رابطه قدرت و کنترل چیست؟

رابطه قدرت و غرور چیست؟

?What did he mean by this action

?Where is the source of this news

عمر مفید یک سیاست چقدر است؟

عمر مفید یک دولت چقدر است؟

عمر مفید یک دولتمرد چقدر است؟

عمر مفید یک حکومت چقدر است؟

رابطه قدرت مطلق و غفلت و ندانم کاری چیست؟

پدر که ناخلف افتد پسر چه کند؟ (ضرب المثل)

رابطه دیکتاتوری و درگیری چیست؟

دنیا دست کیست؟!

رابطه knowledge و power چیست؟

رابطه رهبری استبدادی و رسوایی چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 04:15 ب.ظ