تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 04:08 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه دیکتاتوری و کینه و دشمنی چیست؟

رابطه خودسری و خشکسالی چیست؟

رابطه جنگ و خشکسالی چیست؟

رابطه جنگ داخلی و خشکسالی چیست؟

?Aren't you ashamed of talking to your nation like that

رابطه ظلم و زمینخواری چیست؟

رابطه دیپلماسی و ظاهرسازی چیست؟

سرنوشت سناریوهای افراطی چیست؟

رابطه زندگی بدون شادی و زندان چیست؟

?Did you know

مسائل و مشکلات اصلی آن کشور در حال حاضر چیست؟

واقعاً چه اتفاقی افتاده؟

رابطه سیاست و سرنوشت چیست؟

خواص و مختصات رفتار متعادل چیست؟

رابطه reckless government و rueful people چیست؟

رابطه ظلم و زمختی چیست؟

رابطه ظلم و زیاده خواهی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دیوار چیست؟

دنیا دارد به سرعت تغییر می کند. نمی توان جلوی تغییر را گرفت. تغییر ، پایدارترین واقعیت این دوره و زمانه است. چرا و چگونه؟

رابطه مافیا گری و غارت گری چیست؟

?Who robs the mob

برای مبارزه با دیکتاتوری دقیقاً به چه چیزهایی نیاز است؟

برای کنارگذاشتن حکومت دیکتاتوری دقیقاً به چه چیزهایی نیاز است؟

کارهای کلیدی کشورداری کدامند؟

ما چگونه جهان اطرافمان را احساس می کنیم؟

ما چگونه جهان اطرافمان را تحلیل می کنیم؟

چرا آن ملت نمی تواند زندگی عادی داشته باشد؟

چرا نمی گذارند آن ملت زندگی عادی داشته باشد؟

رابطه دیده و دل چیست؟

رابطه دیکتاتوری و درهای بسته چیست؟

?What is the reflection of religiosity

اصلاً شما کی هستید؟

معلوم است کجا دارید می روید؟

معلوم است ملت را کجا دارید می برید؟

معلوم است کشور را کجا دارید می برید؟

بهترین روش برای بهبود کارآیی یک حکومت چیست؟

رابطه عدم تمرکز کافی و اتلاف انرژی چیست؟

عوارض انقلاب 57 ایران چه بوده است؟

نتیجه چه چیزهایی از قبل معلوم است؟

آفات حکومت مذهبی افراطی چیست؟

آفات حکومت مذهبی تروریستی چیست؟

حاصل جمع انواع و اقسام مافیا چیست؟

رابطه خودسری و خوک صفتی چیست؟

تفاوتها و شباهتهای شبکه اجتماعی و افکار عمومی چیست؟

حاصل جمع اعتیاد و زورگیری چیست؟

دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟ (ضرب المثل)

?Who is who

رابطه خودسری و خیت کاشتن چیست؟

حد و مرز حکومت کجاست؟

حد و مرز صاحبان قدرت کجاست؟

حد و مرز رهبران سیاسی کجاست؟

چگونه می توان از خشونت ، جنگ و انتقام عبور کرد؟

ابزارهای سنجش مشروعیت حکومت چیست؟

ابزارهای سنجش کفایت کاندیداهای سیاست و حکومت چیست؟

ابزارهای سنجش کفایت کاندیداهای سیاست خارجی و دیپلماسی چیست؟

آیا آن رهبران سیاسی می فهمند دارند چکار می کنند؟!

رابطه خودسری و خرده گرفتن چیست؟

?You who find fault ; can you do it better

رابطه ظلم و زاغه نشینی چیست؟

رابطه ظلم و ضایعات سنگین چیست؟

ابزارهای اندازه گیری تعادل سیاسی چیست؟

رابطه آموزش و آینده چیست؟

مبانی انتخاب نظام فکری چیست؟

مبانی انتخاب نظام سیاسی چیست؟

آنها تا کی می خواهند به آن عکسها خیره بمانند؟

رابطه قدرت مطلق و غفلت چیست؟

رابطه ظلم و ضجه و زاری چیست؟

بر اساس اصول سیاسی آن حکومت نباید ادامه دهد ولی یک جوری دارد ادامه می دهد! چرا و چگونه؟

بر اساس اصول اقتصادی آن حکومت نباید ادامه دهد ولی یک جوری دارد ادامه می دهد! چرا و چگونه؟

ضمانت حقوق بشر چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دودوزه بازی چیست؟

تاٌثیر دودوزه بازی بر دیپلماسی چیست؟

هزینه ای که آن حکومت افراطی سالانه صرف سانسور ، پارازیت و فیلترینگ می کند چقدر است؟

هزینه ای که آن حکومت افراطی سالانه صرف ماَموریتهای افراطی و اضافی می کند چقدر است؟

هزینه ای که آن حکومت افراطی سالانه صرف پروژه های افراطی و اضافی می کند چقدر است؟

هزینه ای که آن حکومت افراطی سالانه صرف مراسم افراطی و اضافی می کند چقدر است؟

دلایل انحراف آن انقلاب چیست؟

رابطه احساسی بودن و آسیب پذیر بودن چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دستبرد چیست؟

رابطه شرارت و شلختگی چیست؟

رابطه سوء مدیریت و فساد مالی چیست؟

حاصل جمع سانسور ، پارازیت و فیلترینگ چیست؟

حاصل جمع فقر ، فساد و تبعیض چیست؟

نتایج جنگهای جهانی اول و دوم چه بود؟

رابطه خودسری و خست چیست؟

رابطه حکومت خودسر و خون دل خوردن چیست؟

رابطه جهل و تاریکی چیست؟

آموزش چگونه تغییر ایجاد می کند؟

رابطه democracy و development چیست؟

رابطه خان خانی و خودسری چیست؟

معنی war for peace چیست؟

رابطه انسجام ملی و انسجام نخبگان چیست؟

چگونه می توان به مبارزه با حکومت استبدادی پرداخت؟

چگونه می توان به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض پرداخت؟

چگونه می توان به مبارزه با افراط گری و تروریسم پرداخت؟

چگونه می توان به مبارزه با افراط گری قومی و مذهبی پرداخت؟

جنگ جهانی سوم از کجا آغاز خواهد شد؟

چه چیزهایی می توانند جزء علل و عواقب جنگ جهانی سوم باشند؟

نتیجه برداشت نامتعادل از دین و مذهب چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393 10:48 ق.ظ