تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 04:04 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

?How long are you going to hesitate

ضمانت سیاست خارجی چیست؟

عواقب محاسبات اشتباه سیاسی چیست؟

راه خروج از سلطه حکومت خودسر چیست؟

رابطه تحریم و جنگ چیست؟

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟!

رابطه جنگ و جهل چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غد بازی چیست؟

تاَثیر جنگ بر نسلهای آینده چیست؟

تاَثیر آوارگی بر نسلهای آینده چیست؟

تاَثیر افراط گری و تروریسم بر نسلهای آینده چیست؟

تاَثیر دیکتاتوری بر نسلهای آینده چیست؟

تاَثیر افراط گری قومی و مذهبی بر نسلهای آینده چیست؟

تاَثیر استعمار بر نسلهای آینده چیست؟

تاَثیر انقلاب و آشفتگی بر نسلهای آینده چیست؟

تاَثیر بی نظمی و هرج و مرج سیاسی بر نسلهای آینده چیست؟

معنی offensive diplomacy چیست؟

مگر تخم دو زرده می کند؟

?Is he anything special

رابطه sound mind و sound body چیست؟

رابطه صلح و رفاه چیست؟

خسارتهای خودسری سیاسی چیست؟

افراط گرایان و تروریستهای مذهبی از جان مردم دنیا چه می خواهند؟

رابطه انقلاب و فرمالیسم چیست؟

ما الان کجا هستیم؟!

رابطه education و health چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دامن زدن به دشمنی خانوادگی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دامن زدن به دشمنی قومی و قبیلگی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دامن زدن به دشمنی مذهبی چیست؟

رابطه انقلاب و عدم اعتدال چیست؟

رابطه ظلم و ضعف چیست؟

رابطه تعادل و تمدن چیست؟

اپوزیسیون آن حکومت چه کسانی هستند؟

رابطه انزوا و عقب ماندگی چیست؟

رابطه انزوا و شکست چیست؟

دستاوردهای آن حکومت دیکتاتوری چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دریوزگی چیست؟

بازداشت وکیل مدافع چه عواقبی دارد؟

مسائل فوری ایران چیست؟

مسائل فوری جامعه بین المللی چیست؟

رابطه خلع سلاح و حقوق بشر چیست؟

کاتالیزورهای کشورداری چیست؟

رابطه تحریم و انزوا چیست؟

رابطه راستگرایی و اغراق چیست؟

آزادی در عصر دیجیتال چگونه است؟

اعتدال در عصر دیجیتال چگونه است؟

دموکراسی در عصر دیجیتال چگونه است؟

حقوق بشر در عصر دیجیتال چگونه است؟

صلح در عصر دیجیتال چگونه است؟

امنیت در عصر دیجیتال چگونه است؟

سیاست خارجی در عصر دیجیتال چگونه است؟

روابط بین الملل در عصر دیجیتال چگونه است؟

معنی مداخله مفید چیست؟

معنی کودتای مردمی چیست؟

نتیجه نهادهای موازی چیست؟

نتیجه بازارهای موازی چیست؟

رابطه حکومت شرور و شیتیله چیست؟

رابطه حکومت شرور و شکنجه چیست؟

رابطه ترس و شکست چیست؟

نتیجه سیاستهای متعادل و منطبق با حقوق بشر و سازگار با محیط زیست چیست؟

چگونه می توان کشور را در بهترین شرایط نگهداشت؟

رابطه دیکتاتوری و درماندگی ملت چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قصه و تخیل چیست؟

سرمنشاء سوء استفاده از دین و مذهب چیست؟

اشکال سوء استفاده از دین و مذهب چیست؟

دین و مذهب چگونه از انسان ، عامل انتحاری می سازد؟

سوء استفاده از دین و مذهب چه راه حلهایی دارد؟

چگونه می توان از سوء استفاده از دین و مذهب پیشگیری کرد؟

موثرترین و فوری ترین راه حل سوء استفاده از دین و مذهب چیست؟

رابطه ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قساوت چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دور شدن از مردم چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دگرگونی چیست؟

حاصل جمع فساد اداری و فساد مذهبی چیست؟

حاصل جمع فساد سیاسی و فساد مذهبی چیست؟

حاصل جمع فساد اقتصادی و فساد مذهبی چیست؟

حاصل جمع مواضع تحریک کننده و مانورهای تحریک کننده چیست؟

آن ملت پس از انقلاب چه چیزهایی را از دست داد و چه چیزهایی را بدست آورد؟

?How are we supposed to know

رابطه انقلاب و معلق بازی چیست؟

به چه کسی می توان اعتماد کرد؟!

رابطه دیکتاتوری و دق مرگ کردن مردم چیست؟

رابطه زبان و زیان چیست؟

رابطه انقلاب و دیپلماسی چیست؟

حاصل جمع قوه قضاییه افراطی و نیروهای مسلح افراطی چیست؟

آیا می توان از انقلاب به اعتدال رسید؟

چگونه می توان از انقلاب به اعتدال رسید؟

رابطه قدرت مطلق و غائله چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دفرمه چیست؟

عمر مفید یک حکومت چقدر است؟

رابطه خودسری و خباثت چیست؟

رابطه long tongue و short hand چیست؟

شاخصهای عمده حکومتهای شرور چیست؟

رابطه حکومت شرور و اشرار و اراذل و اوباش چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دام چیست؟

جنبه های مختلف حقوق بشر چیست؟

جنبه های مختلف محیط زیست چیست؟

رابطه صلح و اعتماد چیست؟

رابطه تهدید و تردید چیست؟

رابطه حکومت شرور و عدم شفافیت چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 04:06 ب.ظ