تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 06:11 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه انقلاب و جیره بندی چیست؟

رابطه جنگ و جیره بندی چیست؟

رابطه انقلابی گری و عقلانیت چیست؟

رابطه خودسری و خصومت چیست؟

رابطه شرارت و شروور چیست؟

رابطه ظلم و ظاهرسازی چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع ظلم و ظاهرسازی چیست؟

رابطه القا و اغوا چیست؟

رابطه ظلم و ظلمت چیست؟

رابطه محیط زیست و حقوق بشر چیست؟

آن حکومت افراطی برای حفظ وضع موجود از چه شیوه ها و شگردهایی استفاده می کند؟

آن حکومت افراطی برای حفظ قدرت از چه شیوه ها و شگردهایی استفاده می کند؟

مرکز مدیریت آن حکومت مذهبی افراطی کجاست؟

مرکز مدیریت آن حکومت نظامی مذهبی کجاست؟

مرکز مدیریت آن حکومت افراطی و تروریستی کجاست؟

رابطه دفاع و دیپلماسی چیست؟

آیا رأی مردم به یک نظام سیاسی برای نسل‌های بعد هم الزام‌آور است؟

حاصل جمع دیکتاتوری و جنگ طلبی چیست؟

علت سقوط آن نظام سیاسی چه بود؟

میزان ترک تحصیل در کشور چقدر است؟

نتیجه ترک تحصیل چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و آشوب چیست؟

رابطه حکومت خودسر و خیابان گردی چیست؟

رابطه خودسری و خیت کاشتن چیست؟

سطح کنترل معقول چیست؟

رابطه فاشیسم و فرمالیسم چیست؟

رابطه خودخواهی و ترس چیست؟

نتیجه قانونی شدن ازدواج همجنس گرایان چیست؟

چرا آن ملت به این روز افتاد؟

چرا آن کشور به این روز افتاد؟

رابطه اعتماد و امید چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قید و بند زیاد چیست؟

چرا هیچ کس در آن حکومت استعفاء نمی دهد؟

استراتژی آزادی آن ملت چیست؟

فرآیند فرمالیسم چگونه است؟

انباشت قدرت بیش از حد نیاز چه فایده ای دارد؟

رابطه دلالی و دور زدن قانون چیست؟

مهمترین چالشهای سیاست خارجی ایران چیست؟

مهمترین چالشهای سیاست خارجی آمریکا چیست؟

رابطه اوضاع قاراشمیش دنیا و چالشهای ترکیبی چیست؟

چرا در آن حکومت مذهبی ، موارد قانون گریزی خیلی زیاد است؟

چرا در آن حکومت مذهبی ، موارد نقض اصول اخلاقی خیلی زیاد است؟

چرا در آن حکومت مذهبی ، موارد نقض حقوق بشر خیلی زیاد است؟

رابطه فرمالیسم و فریبکاری چیست؟

رابطه حکومت بد و سرطان چیست؟

رابطه انقلاب و سرطان چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دخل و تصرف چیست؟

علامت خوشحالی چیست؟

علامت خوشبختی چیست؟

سن مافیا گری چقدر است؟

سن افراط گری و تروریسم چقدر است؟

رابطه خودسری و اغراق چیست؟

مشکلات آن ملت دقیقاً چیست؟

حاصل جمع فرمالیسم فرهنگی ، فرمالیسم سیاسی و فرمالیسم اقتصادی چیست؟

رابطه مهاجرت و امنیت چیست؟

حاصل جمع حکومت بدنام و اپوزیسیون بدنام چیست؟

رابطه dictatorship و corruption چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دربدری چیست؟

رابطه قدرت سیاسی و فساد اخلاقی چیست؟

موضوعات مختلف حقوق بشر چیست؟

موضوعات مختلف محیط زیست چیست؟

?What made that dictatorship extinct

?What caused the extinction of the race of that dictators

رابطه قدرت و چاپلوسی چیست؟

بهترین زمان برای تغییر ساختار سیاسی چه موقع است؟

بهترین روش تغییر ساختار سیاسی چیست؟

رابطه خودسری و خدعه چیست؟

رابطه خودسری و خودپرستی چیست؟

چطور افراط گری مذهبی به این مرحله رسیده؟

چطور مافیای مذهبی به این مرحله رسیده؟

چطور افراط گری و تروریسم به این مرحله رسیده؟

وضعیت بد جوی تا کی ادامه دارد؟

وضعیت بد سیاسی تا کی ادامه دارد؟

چرا کار به اینجا کشید؟

پشت صحنه و دکور سیاست و حکومت چه می گذرد؟

رابطه عدالت و شفافیت چیست؟

مگر راحتی شاخت می زد؟!

استانداردهای آزادی چیست؟

استانداردهای اعتدال چیست؟

استانداردهای دموکراسی چیست؟

استانداردهای حقوق بشر چیست؟

استانداردهای صلح و ثبات چیست؟

استانداردهای توسعه و پیشرفت چیست؟

رابطه صبر و ظفر چیست؟

رابطه فساد و نقض حقوق بشر چیست؟

رابطه dictatorship و darkness چیست؟

رابطه افراط گری و تروریسم و استبداد چیست؟

رابطه افراط گری و تروریسم و استعمار چیست؟

رابطه فقر و فساد و تبعیض و دلالی چیست؟

رابطه احتکار و دلالی چیست؟

رابطه بازار سیاه و دلالی چیست؟

رابطه اقتصاد زیرزمینی و دلالی چیست؟

حاصل جمع اسلام و کمونیسم چیست؟

حاصل جمع تشیع و کمونیسم چیست؟

رابطه حکومت ظالم و زهر چشم گرفتن از مردم چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -