تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 06:09 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

اگر همه قاضی شوند و حکم صادر کنند چه اتفاقی می افتد؟

اگر همه اطلاعاتی شوند و جاسوسی کنند چه اتفاقی می افتد؟

اگر همه سیاستمدار و دیپلمات شوند و در مورد سیاست و دیپلماسی اظهار نظر و موضعگیری کنند چه اتفاقی می افتد؟

اگر همه نیروی نظامی و امنیتی شوند و بخواهند در امور نظامی و امنیتی دخالت کنند چه اتفاقی می افتد؟

اگر همه مفسر دین و مذهب شوند و بخواهند دین و مذهب را تفسیر به راَی کنند چه اتفاقی می افتد؟

نتیجه برداشت غلط از دین چیست؟

حاصل جمع تروریسم شیعی و تروریسم سنی چیست؟

آیا افراط و تفریط بی انتهاست؟

آیا استبداد بی انتهاست؟

آیا افراط گری و تروریسم بی انتهاست؟

رابطه خودسری و خشونت چیست؟

حاصل جمع خودسری و پنهانکاری چیست؟

رابطه تظاهر و تضاد چیست؟

رابطه انقلاب و آشوب و خشونت چیست؟

رابطه انقلاب و ادامه استبداد چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دست به سر کردن مردم چیست؟

رابطه جنگ و جهنم چیست؟

?the religious government , 35 years later , did it fail

راه حل بحران هویت چیست؟

?What is the cure for this disease

?What is the solution for this problem

رابطه سیگنال جعلی و سقوط چیست؟

رابطه قدرت مطلق و سیگنال قلابی چیست؟

رابطه تحریم و تخریب چیست؟

رابطه تحریم و فساد چیست؟

مگر حکومت نظامی نیست؟

مگر حکومت نظامی مذهبی نیست؟

رابطه سرقت سیاسی و ثروت باد آورده چیست؟

معنی کودتای مذهبی چیست؟

معنی کودتای قضایی چیست؟

معنی کودتای پارلمانی چیست؟

از نظر سیاسی رابطه خودشیفتگی و انزوا چیست؟

?Is it true

تحولات سیاسی چند مرحله دارد؟

آیا آن ملت آمادگی رفتن به مرحله بعدی تحولات سیاسی را دارد؟

فرق شاه دزد و دزد چیست؟

رابطه حکومت ظالمانه و ضربه روانی به ملت چیست؟

رابطه خودشیفتگی و خودسری چیست؟

رابطه خودشیفتگی و خودفریبی چیست؟

رابطه حیرت و ترس چیست؟

رابطه حیرت و سوء ظن چیست؟

رابطه فریبکاری و فتنه گری چیست؟

رابطه خودسری و فتنه جویی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و سرکوب قیام ملی چیست؟

رابطه ظلم و زلزله چیست؟

رابطه مطالعه و معده چیست؟!

رابطه ملت از هم گسیخته و خانواده های از هم گسیخته چیست؟

علتهای اصلی انقلاب و آشفتگی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دیوانسالاری چیست؟

?Can we trust this government

?Is it worth it

حاصل جمع تجارت اسلحه ، تجارت لوازم آرایشی و تجارت سکس چیست؟!

مشکلات متوقف کننده آزادی در آن کشور چیست؟

وظایف یک حکومت اساساً چیست؟

ضمانت اجرای سیاست خارجی و دیپلماسی چیست؟

ضمانت اجرای توسعه و پیشرفت چیست؟

رابطه شرارت و شوک چیست؟

رابطه تربیت و طبیعت چیست؟

چه چیزی باعث می شود که یک حکومت هزینه سنگین و طولانی را به ملت خود تحمیل کند؟

رابطه دیکتاتوری و اقتصاد زیرزمینی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و فرار مالیاتی چیست؟

رابطه مذهب و حقوق بشر چیست؟

تاثیر مذهب بر حقوق بشر چیست؟

رابطه اولویت بندی و هماهنگی چیست؟

تاثیر سیاستهای ریاضتی بر حقوق بشر چیست؟

رابطه انقلاب و اسرافکاری چیست؟

چرا آن رهبران سیاسی به توصیه نخبگان و متخصصان توجه نمی کنند؟

رابطه رشد و نظم چیست؟

رابطه توسعه و نظم چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دروغ پراکنی چیست؟

رابطه از کوره در رفتن و دبه درآوردن چیست؟

رابطه اصلاحات و اعتماد چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دبه درآوردن چیست؟

رابطه health و wealth چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دوبهم زنی چیست؟

چرا دشمن تراشی می کنید؟

?Will our vote change country

رابطه قدرت مطلق و قلدری و منم منم چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دندان تیز کردن برای منابع مادی و انسانی چیست؟

رابطه مشاوره و همکاری چیست؟

رابطه خودسری و خطاکاری چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غلط کاری چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قحط الرجال چیست؟

رابطه سکوت خلاق و آرامش چیست؟

رابطه سیاست خارجی و رقابت چیست؟

رابطه توسعه و رقابت چیست؟

رابطه نظام سیاسی ناعادلانه و ناله مردم چیست؟

رابطه غربتی و غارت چیست؟

رابطه خودسری و خرابه چیست؟

آن حکومت با اعتماد ملت خود چکار کرد؟

آن حکومت با امانت ملت خود چکار کرد؟

رابطه خودسری و خیمه شب بازی چیست؟

حاصل جمع غارت و تخریب میراث فرهنگی چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع عصبی بودن و عقده ای بودن چیست؟

روشهای شناخت میزان اعتماد چیست؟

معنی secular justice چیست؟

رابطه خلع سلاح و امنیت چیست؟

از نظر سیاسی رابطه خودسری و خطای تاریخی چیست؟

اگر آن ملت با حکومت دیکتاتوری خود مماشات کند آیا می تواند به آزادی دست یابد؟

اگر آن ملت با حکومت دیکتاتوری خود مماشات کند آیا می تواند به دموکراسی دست یابد؟

اگر آن ملت با حکومت دیکتاتوری خود مماشات کند آیا می تواند به حقوق بشر دست یابد؟

اگر آن ملت با حکومت دیکتاتوری خود مماشات کند آیا می تواند به توسعه و پیشرفت دست یابد؟

رابطه تعادل و تنوع چیست؟

رابطه خودسری و خالی بندی چیست؟

رابطه خودسری و خشم چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -