تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 06:02 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

حاصل جمع ناامنی ، ترس و تنفر چیست؟

رابطه سیاست و هنر چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قدرنشناسی چیست؟

?Do you know where it is

رابطه ثبات سیاسی و رشد اقتصادی چیست؟

رابطه ظلم و زیاده خواهی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و زیاده خواهی چیست؟

رابطه تحریم و تعادل چیست؟

?Who comes

رابطه خودسری و قتل عمد چیست؟

رابطه برنامه هسته ای و حقوق بشر چیست؟

رابطه آموزش و آگاهی چیست؟

رابطه انقلاب و اغتشاش چیست؟

حد و حدود خطر حکومت مذهبی افراطی چیست؟

حد و حدود خطر افراط گری مذهبی چیست؟

?Is the dictatorship infinite

?Do you know what a big mistake you've made

رابطه global trade deal و development چیست؟

رابطه قانون اساسی و حقوق بشر چیست؟

حاصل جمع اختلافات داخلی و اختلافات بین المللی چیست؟

?freedom how

رابطه دیکتاتوری و دوز و کلک چیست؟

رابطه دوستی و دلگرمی چیست؟

رابطه دشمنی و دل چرکینی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دورنگی چیست؟

حاصل جمع قلدری سیاسی ، نژادی و مذهبی چیست؟

چگونه می توانیم قلدری سیاسی را متوقف کنیم؟

چگونه می توانیم قلدری نژادی و مذهبی را متوقف کنیم؟

رابطه توسعه و فرهنگ چیست؟

رابطه انقلاب و اختلافات طبقاتی چیست؟

رابطه انقلاب و اختلافات خانوادگی چیست؟

رابطه انقلاب و اختلافات داخلی چیست؟

رابطه انقلاب و اختلافات بین المللی چیست؟

حاصل جمع پارازیت و سانسور و فیلترینگ چیست؟

رابطه استعمار و میلیتاریسم چیست؟

رابطه استبداد و میلیتاریسم چیست؟

رابطه حکومت انقلابی و میلیتاریسم چیست؟

رابطه حکومت انقلابی و پارازیت ، سانسور و فیلتر چیست؟

رابطه حکومت انقلابی و نقض حقوق بشر چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دخل و تصرف چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قبضه کردن چیست؟

?freedom when

رابطه توسعه و مشارکت چیست؟

رابطه تعصب و پیشداوری چیست؟

حاصل جمع تعصب و پیشداوری چیست؟

این همه تاَخیر برای چیست؟

از نظر سیاسی نتیجه آراء سرگردان چیست؟

?Why is this politician such an airhead

?Why is this people such an airhead

رابطه مذهب پرستی و محو شدن چیست؟

شباهتهای وعده و وعید و حباب چیست؟

حاصل جمع دروغ ، خلف وعده و خیانت چیست؟

رابطه خودسری و خلف وعده چیست؟

از نظر سیاسی نتیجه آراء مبتنی بر اطلاعات و تجربیات اندک چیست؟

?What is next for the opposition

رابطه ثبات و خلاقیت چیست؟

رابطه تولید ناخالص ملی و آموزش چیست؟

نمادهای افراط گری مذهبی چیست؟

رابطه شرارت و شانتاژ چیست؟

نتیجه حکومت مبتنی بر خیل نیروهای خودسر چیست؟

نتیجه حکومت مبتنی بر خیل مزدوران شرور چیست؟

حاصل جمع حکومت استبدادی و اپوزیسیون استبدادی چیست؟!

این حکومت چه کار دارد می کند؟!

اولویت اول مردم ایران چیست؟

رابطه قدرت مطلق و سیر قهقرایی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و انتخابات تقلبی چیست؟

رابطه حکومت مذهبی افراطی و مشت آهنین چیست؟

رابطه رهبری کاریزماتیک و دیکتاتوری چیست؟

رابطه اطلاعات و دفاع چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غلظت قلدری چیست؟

حد همگرایی چیست؟

?What is your intention in doing this

روشهای اندازه گیری دقیق سیاست و حکومت چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق سیاست خارجی و دیپلماسی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق امنیت ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق قدرت ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق توسعه ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق اتحاد ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق آشتی ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق منابع ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق منافع ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق اطلاعات ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق دفاع ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق آزادی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق اعتدال چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق عدالت چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق دموکراسی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق حقوق بشر چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق صلح و ثبات چیست؟

رابطه تعصب و جهل چیست؟

رابطه تعصب و توسل به خشونت چیست؟

?Is two better than one

رابطه افراط گری مذهبی و توسل به خشونت چیست؟

رابطه حکومت مذهبی افراطی و توسل به خشونت چیست؟

رابطه خودسری و توسل به خشونت چیست؟

رابطه حکومت خودسر و توسل به خشونت چیست؟

رابطه اطلاعات و امنیت چیست؟

رابطه آزادی و امنیت چیست؟

حد حکومت چیست؟

حد حاکمیت ملی چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -