تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 06:00 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

به کجا چنین شتابان؟

رابطه قدرت مطلق و قهر و تهر چیست؟

رابطه قدرت مطلق و اقدامات قهرآمیز چیست؟

رابطه نژاد پرستی و سرکوب چیست؟

رابطه مذهب پرستی و سرکوب چیست؟

اگر خدا می بخشد چرا ما نبخشیم؟

فوت و فن آزادی و دموکراسی چیست؟

مراحل آزادی و دموکراسی چیست؟

اولویتهای امنیت ملی ایران چیست؟

حداقل و حداکثر حقوق بشر چیست؟

رابطه قدرت ملی و حقوق مدنی چیست؟

رابطه امنیت ملی و حقوق مدنی چیست؟

رابطه نقد و نقل و انتقال سیاسی چیست؟

ویژگیهای نسل جدید دیکتاتوری چیست؟

رابطه تروریسم و فساد چیست؟

رابطه دیکتاتوری و استعفاء چیست؟!

رابطه نظام دیکتاتوری و درو کردن منتقدین چیست؟

رابطه دیکتاتوری و سرکوب چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دستکاری قوانین چیست؟

رابطه نظام دیکتاتوری و نوچه پروری چیست؟

رابطه نظام استبدادی و نرده آهنی چیست؟

رابطه نظام دیکتاتوری و دیوار آهنین چیست؟

رابطه قدرت مطلق و رفتار غیرمنصفانه چیست؟

رابطه قدرت مطلق و رفتار غیرمحترمانه چیست؟

رابطه قدرت مطلق و رفتار غیرانسانی چیست؟

نقش آن رهبر سیاسی در وضعیت نابسامان کشور چیست؟

رابطه نیروهای نظامی و امنیتی و حقوق بشر چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قضاوت چیست؟

حاصل جمع قدرت مطلق و نیروهای نظامی و امنیتی خودسر چیست؟

حاصل جمع سیاست و مذهب چیست؟

عوامل عمده مرگ و میر در ایران چیست؟

انواع سعادت و خوشبختی کدامند؟

رابطه خودسری و خودخواهی چیست؟

رابطه تعادل و ترقی چیست؟

رابطه جو سازی ، صحنه سازی ، پرونده سازی ، جریان سازی ، حساب سازی و شخصیت سازی چیست؟

حاصل جمع جو سازی ، صحنه سازی ، پرونده سازی ، جریان سازی ، حساب سازی و شخصیت سازی چیست؟

رابطه تقلید و ابتکار چیست؟

رابطه عملیات انتحاری و تقلید کورکورانه چیست؟

حدود مسئولیت حکومت چیست؟

رابطه انقلاب و پریشانی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و بی اعتنایی مطلق به شاهدان چیست؟

رابطه جاه طلبی و جنگ چیست؟

رابطه تعصب و تبعیض چیست؟

حاصل جمع تعصب و تبعیض چیست؟

رابطه ترافیک ، آلودگی محیط زیست و سوء مدیریت چیست؟

حاصل جمع ترافیک ، آلودگی محیط زیست ، فقر ، فساد و تبعیض چیست؟

?What's going on

?What is happening now

رابطه خودسری و خسران چیست؟

رابطه نظم و قانون چیست؟

رابطه انقلاب و قانون چیست؟

رابطه انقلابیون و قانون چیست؟

رابطه انقلاب و بی نظمی چیست؟

رابطه انقلاب و آشفتگی چیست؟

رابطه دیکتاتوری مدرن و دکوراسیون چیست؟

نیروهای نظامی و امنیتی آن کشور در کدام طرف قرار دارند ، طرف ملت یا مقابل ملت؟

چگونه می توانیم دنیای اطرافمان را بهتر بشناسیم؟

از نظر سیاسی رابطه یکدندگی و یکه تازی چیست؟

از نظر سیاسی نتیجه یکدندگی و یکه تازی چیست؟

?Will the tiff between those two friends be resolved

حاصل جمع نگاه چپ به دنیا و نگاه حریصانه به قدرت سیاسی چیست؟!

حد وسط حکومت داری چیست؟

رابطه صلح و بخشش چیست؟

از کجا باید شروع کرد؟

باز این چه شورشی است؟

رابطه رهبری متعادل و رفاه چیست؟

چگونه سیاستمداران می توانند با یکدیگر بیشتر و بهتر رقابت کنند؟

?Why didn't you put the pen in the proper place

رابطه اعتدال و انسجام چیست؟

آن حکومت چی به بچه های مردم یاد داد؟

آن حکومت چی به مردم یاد داد؟

رابطه فرار مالیاتی و فساد اخلاقی چیست؟

حاصل جمع فرار مالیاتی و فساد اخلاقی چیست؟

رابطه صلاحیت و مهارت چیست؟

آیا همه چیز به پول ربط دارد؟

پیش نیاز آزادی چیست؟

پیش نیاز دموکراسی چیست؟

پیش نیاز اعتدال چیست؟

پیش نیاز صلح و ثبات چیست؟

پیش نیاز توسعه و پیشرفت چیست؟

چرا این خانه آرامش ندارد؟!

رابطه احساس هویت و احساس مسئولیت چیست؟

رابطه وضع آموزش و وضع سیاسی کشور چیست؟

از نظر سیاسی و بین المللی ، حاصل جمع نفرت و قدرت چیست؟

هسته اصلی افراط گری و تروریسم چیست؟

هسته اصلی حکومت مذهبی افراطی چیست؟

حاصل جمع علم و فن و هنر چیست؟

بهترین و کارآمدترین راه نظارت بر حکومت چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع نفرت و کینه چیست؟

زیباترین و دلنشین ترین جمله در تمامی زبان های دنیا چیست؟

رابطه قدرت و عدالت چیست؟

رابطه افراط گری سیاسی - ایدئولوژیک و سوء نیت چیست؟

رابطه قدرت مطلق و بی اعتنایی مطلق به منتقدین چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع حرفهای سخت و سر و صدا چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع درشت گویی و درشت نمایی چیست؟

هوای روزهای آینده چگونه است؟!

رابطه آلودگی آب ، آلودگی هوا ، آلودگی غذا و آلودگی اخلاق سیاسی چیست؟

حاصل جمع آلودگی آب ، آلودگی هوا ، آلودگی غذا و آلودگی اخلاق سیاسی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و آدمهای قلچماق چیست؟

دلایل و پیامدهای انقلاب 57 ایران چیست؟

دلایل و پیامدهای حادثه 11 سپتامبر 2001 چیست؟

دلایل و پیامدهای جنگ داخلی سوریه چیست؟

تاَثیر ترس بر انتخاب چیست؟

رابطه خودسری و خط و نشان کشیدن چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -