تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:55 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه دیکتاتوری و دکوراسیون چیست؟

رابطه عدالت و صلح چیست؟

رابطه عقده و افت چیست؟

حاصل جمع عقیده و عقده چیست؟

رابطه مذهب پرستی و خود بزرگ بینی چیست؟

رابطه نژاد پرستی و خود بزرگ بینی چیست؟

سهم ملت در دموکراسی چقدر است؟

مال خودش کو؟!

رابطه موفقیتهای بزرگ و رنج و زحمت زیاد چیست؟

آن ملت الان کجای کار هست؟

آن ملت کجای کار اشتباه کرده است؟

رابطه تفتیش عقاید و تجسس چیست؟

رابطه تفتیش عقاید و تروریسم چیست؟

رابطه خرد و خلاقیت چیست؟

علت و نتیجه آن کینه ها چه بود؟

موانع آزادی در کشورهای جهان سوم چیست؟

موانع اعتدال در کشورهای جهان سوم چیست؟

موانع دموکراسی در کشورهای جهان سوم چیست؟

موانع حقوق بشر در کشورهای جهان سوم چیست؟

موانع صلح و ثبات در کشورهای جهان سوم چیست؟

موانع توسعه و پیشرفت در کشورهای جهان سوم چیست؟

هزینه تغییر سیاسی در کشورهای جهان سوم چقدر است؟

هزینه تغییر سیاسی در ایران چقدر است؟

چه چیزی به افراط گرایان و تروریستها انگیزه می دهد؟

?What was the cause of their admiration

رابطه قدرت مطلق و سیر قهقرایی چیست؟

سطوح تحلیل سوء مدیریت در ایران چیست؟

رابطه آزادیخواهی و مصلحت گرایی چیست؟

رابطه دموکراسی خواهی و مصلحت گرایی چیست؟

رابطه انقلاب و الم شنگه چیست؟

رابطه freedom و good feel چیست؟

رابطه ظالم و ضایع کردن چیست؟

چرا بی خودی شلوغش می کنید؟

رابطه افراط گری و تروریسم و فقر چیست؟

رابطه افراط گری و تروریسم و جهل چیست؟

رابطه توهم و ترس چیست؟

حاصل جمع توهم و ترس چیست؟

رابطه حکومت مذهبی افراطی و هرهری مذهب چیست؟

رابطه خودسری و خودشیفتگی چیست؟

رابطه خودسری و خواری چیست؟

رابطه خودشیفتگی و خواری چیست؟

رابطه رنسانس و تولرانس چیست؟

رابطه بی خردی و خودسری چیست؟

رابطه بی خردی و خرابکاری چیست؟

رابطه ایمنی و اطلاعات چیست؟

رابطه رهبری سیاسی افراطی و رویارویی چیست؟

حاصل جمع جنگ سرد و جنگ داخلی چیست؟

رابطه protection و power چیست؟

نتیجه انقلاب دیجیتال چیست؟

رابطه سقط جنین و نسل کشی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دستکاری چیست؟

رابطه ظلم و ضایع کردن چیست؟

رابطه ماسک و ماستمالی چیست؟

دیکتاتورها دنبال چی هستند؟

رابطه انقلاب و اغتشاش چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قربانی کردن چیست؟

حاصل جمع جلای وطن و نفی بلد چیست؟

رابطه افراط گری و خرابکاری چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و خرابکاری چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غوغا چیست؟

هویت واقعی ملت ایران چیست؟

جنگ تحمیلی ، صلح تحمیلی ، مذاکرات تحمیلی و قراردادهای تحمیلی نشانه چیست؟

حاصل جمع جنگ تحمیلی ، صلح تحمیلی ، مذاکرات تحمیلی و قراردادهای تحمیلی چیست؟

رابطه انقلاب و آنارشیسم چیست؟

چرا اینقدر با اسمها و کلمات بازی می کنید؟

رابطه دیکتاتوری و تداوم دردسرها چیست؟

رابطه افراط گری سیاسی - ایدئولوژیک و اختلاس چیست؟

رابطه خودشیفتگی و خودنمایی چیست؟

رابطه equilibrium و evolution چیست؟

?What is happening now

علت اخبار ضد و نقیض چیست؟

علت سیاست خارجی ضد و نقیض چیست؟

رابطه خودسری و خلافکاری چیست؟

رابطه حکومتهای خودسر ، هکرها و قاچاقچیان چیست؟

رابطه ظالم و زمین خواری چیست؟

رابطه fight و fear چیست؟

رابطه تاریخ و حقیقت چیست؟

رابطه منافع ملی و افکار عمومی چیست؟

رابطه فضای امنیتی و گسترش نفاق و دورویی چیست؟

رابطه سیاست خارجی و توسعه چیست؟

رابطه سیاست خارجی و اشتغال چیست؟

رابطه تعادل و هارمونی چیست؟

خسارات وارد شده به آن کشور و ملت در سه دهه اخیر چقدر است؟

رابطه خودسری و خاصه خرجی چیست؟

آیا بعد از دیکتاتوری ، دموکراسی بوجود می آید؟

رابطه رهبران سیاسی خودسر و خشونت و جنگ چیست؟

چرا در آن کشور افراط گری مذهبی ، زیاد طرفدار ندارد؟

رابطه شادی و یادگیری چیست؟

رابطه خودسری و خشم چیست؟

رابطه تعصب و تصلب چیست؟

حاصل جمع ناکارآمدی و مظلوم نمایی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قاراشمیش چیست؟

حاصل جمع افراط گری قومی و مذهبی و سلاح هسته ای چیست؟

حاصل جمع ایدئولوژی افراطی و سلاح اتمی چیست؟

حاصل جمع حکومت خودسر و سلاح هسته ای چیست؟

حاصل جمع حکومت نظامی مذهبی و سلاح هسته ای چیست؟

حاصل جمع حکومت نظامی نژادی و سلاح هسته ای چیست؟

?Who is responsible for happen

?Who is responsible for religiosity

?What's happening

آسانترین روش آزادی چیست؟

آسانترین روش اعتدال چیست؟

آسانترین روش صلح و ثبات چیست؟

آسانترین روش توسعه و پیشرفت ملی چیست؟

آسانترین روش کشورداری خوب چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -