تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:47 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

مکانیسمهای مقطعی اعتدال چیست؟

مکانیسمهای مداوم اعتدال چیست؟

رابطه قدرت سیاسی و قتلهای سیاسی در کشورهای جهان سوم چیست؟

رابطه نقض حقوق بشر و امنیت ملی چیست؟

رابطه خودسری و خدعه چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دروغ و پنهانکاری چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دو بهم زنی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و فتنه گری چیست؟

رابطه قدرت مطلق و بازار غیررسمی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و دلالی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و نفاق چیست؟

رابطه قدرت مطلق و انحصار چیست؟

متدهای آموزش اعتدال چیست؟

جدیدترین متدهای آموزش اعتدال چیست؟

بهترین راه موفقیت در سیاست و روابط بین الملل چیست؟

تکنیکهای تعدیل سیاسی چیست؟

به چه روشی می توان دیکتاتور را راضی کرد که از حکومت کنار برود؟

رابطه تعادل و تدبیر چیست؟

برای رسیدن به عمق هر داستانی چکار باید کرد؟

معیارهای سلامت سیاسی چیست؟

عوامل تقویت افراط گری و تروریسم چیست؟

عوامل گسترش افراط گری و تروریسم چیست؟

رابطه isolationism و extremism چیست؟

رابطه isolationism و terrorism چیست؟

مرکز افراط گری و تروریسم کجاست؟

رابطه قدرت مطلق و غیرممکن چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دورویی چیست؟

رابطه استبداد و استثمار چیست؟

رابطه استعمار و استثمار چیست؟

رابطه دروغ و پنهانکاری چیست؟

رابطه دروغ و تهدید چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قاتی پاتی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قاتی کردن چیست؟

?What have you accomplished during this time

سرانجام سرگرم کردن مردم با نوسان نرخها چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با قبض آب و برق و گاز و تلفن و ... چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با وام و قسط چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با نامگذاری چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با تظاهرات چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با مراسم من درآوردی چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با انتخابات ظاهری چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با مراسم ترحیم و تشییع جنازه چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با توسعه نمادهای تقلبی چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با ICT بازی چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با سهمیه بندی و قرعه کشی چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با پیش فروش کالاها چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با سخنرانی تحریک آمیز چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با اقدامات تحریک آمیز در داخل و خارج از کشور چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با جنگ زرگری چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با سخن پراکنی چیست؟

سرانجام سرگرم کردن مردم با شلوغ بازی و شلوغ کاری در سیاست داخلی و سیاست خارجی چیست؟

کاربرد سیاست و حکومت چیست؟

کاربرد سیاست خارجی و دیپلماسی چیست؟

رابطه تروریسم و تحریک چیست؟

چرا خودتان را گرفتار حکومت استبدادی کردید؟

?Why the hell don't you go

رابطه بی تدبیری و بی تربیتی چیست؟

رابطه خودسری و خلافکاری چیست؟

رابطه خودسری و خالی بندی چیست؟

حاصل جمع ثروت و عقلانیت چیست؟

برای چی کاری را که بلد نیستی انجام می دهی؟

حاصل جمع متوازن قوای مجریه ، مقننه و قضاییه چیست؟

چه کسی هزینه های جنگ را می پردازد؟

آیا کشورداری مصداق چهار دیواری ، اختیاری است؟

حاصل جمع متعادل انسان ، زمان و مکان چیست؟

چه اتفاقی داره می افته؟

آخرین بار کی رفتید سینما؟

آخرین بار کی رفتید تئاتر؟

آیا همه نتایج دیکتاتوری منفی است؟

آیا همه نتایج استعمار منفی است؟

?What are you learning in this university

ایالات متحده آمریکا و قدرتهای بزرگ اروپایی اسناد طبقه بندی شده خود را در مورد آن انقلاب کی منتشر می کنند؟

تا کی می توان این وضع را تحمل کرد؟

رابطه دیپلماسی و دیسیپلین چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دلهره چیست؟

?What passes in dictator's mind

آیا می توان تهمت و افترا را مقبول دانست؟

?Why is that

وظیفه یک حکومت در قبال حقوق بشر چیست؟

وظیفه جامعه بین المللی در قبال حقوق بشر چیست؟

از کی بپرسم؟

حاصل جمع لات بازی و لاپوشانی چیست؟

حاصل جمع غرور و تعصب چیست؟

کوچکترین مخرج مشترک ملت چیست؟

کوچکترین مخرج مشترک جامعه بین المللی چیست؟

رابطه قدرت و نفوذ چیست؟

?What wrong has he done that you beat on him

?What wrong have they done

حاصل جمع آزادی و انصاف چیست؟

چه چیزی باعث می شود که انسان زیاده روی نکند؟

رابطه خودسری و خرابی چیست؟

رابطه خودسری و خرابکاری چیست؟

رابطه تبلیغات افراطی و تشویش اذهان عمومی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قوزبالاقوز چیست؟

رابطه احساسات افراطی و اغراق چیست؟

?What is the cause of the slowdown in this engine

رابطه حرفهای خوب و ارتباط خوب چیست؟

رابطه آنارشیسم و خودسری چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -