تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:37 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

حاصل جمع دیکتاتور و دشنه چیست؟

حاصل جمع خودسری و افسونگری چیست؟

حاصل جمع توپ و تشر و تظاهر چیست؟

حاصل جمع رهبران سیاسی خودسر و ماَموران خودسر چیست؟

حاصل جمع رهبران سیاسی خودسر و نیروهای نظامی و امنیتی خودسر چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قیقاج رفتن چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قلدری چیست؟

کی؟ کو؟

رابطه قدرت مطلق و غازچراندن چیست؟

رابطه دیکتاتوری و فتنه گری چیست؟

رابطه عقل و جهل چیست؟

رابطه عقل و جعل چیست؟

رابطه جهل و جعل چیست؟

?What is your take on this matter

رابطه عقل و اعتدال چیست؟

رابطه عقل و توسعه چیست؟

جوانان در باره جهان چگونه فکر می کنند؟

رابطه دیکتاتوری و ددمنشی چیست؟

تحریمهای بین المللی نشانه چیست؟

تشدید تحریمهای بین المللی نشانه چیست؟

فرار مغزها نشانه چیست؟

تشدید فرار مغزها نشانه چیست؟

حاصل جمع تحریمهای بین المللی و فرار مغزها چیست؟

آیا اندازه حکومت با سلامت حکومت رابطه دارد؟

بهترین روش انجام آزادی و دموکراسی چیست؟

شرایط مناسب برای تغییر ساختار سیاسی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دسیسه چیست؟

حاصل جمع رهبران سیاسی ساده لوح و مردمان ساده لوح چیست؟

رابطه خودسری و خدعه چیست؟

حاصل جمع مواد مخدر ، الکل و بزهکاری چیست؟

آیا دروغگویی به منظور حفظ قدرت جایز است؟

فکر همه چیز را کردی؟

فکر همه جا را کرده ای؟

رابطه سیاست و تبانی چیست؟

رابطه سیاست و جرائم سازمان یافته چیست؟

چه کسی می تواند جلوی دیکتاتور را بگیرد؟

رابطه عقل و اعتدال چیست؟

حاصل جمع خودسری و خشونت چیست؟

حاصل جمع خشونت و هرج و مرج چیست؟

حاصل جمع بی تدبیری و امید واهی چیست؟

کدام خبر درست است؟

رابطه ضحاک و ظلم چیست؟

حاصل جمع اعتماد به نفس و آرامش چیست؟

به کی می توان اعتماد کرد؟

انگیزه او از استبداد چیست؟

چه کسی بر نگهبان نظارت می کند؟

چه کسی بر رهبران سیاسی نظارت می کند؟

حاصل جمع مدیریت سطحی و کارمندان سطحی چیست؟

حاصل جمع سوء مدیریت و اصالت کارمندان سطح پایین چیست؟

حاصل جمع خرافات و خودسری چیست؟

حاصل جمع خماری و خودسری چیست؟

حاصل جمع خونسردی و خودسری چیست؟

رابطه استبداد و فریب چیست؟

چه کسانی بیشتر دستخوش خرافات می شوند؟

چه جوامعی بیشتر دستخوش خرافات می شوند؟

?Are they on the black list

چگونه ایدئولوژی می تواند جان بسیاری از انسانها را بگیرد؟

دلیل عدم تعادل در کشورهای مرفه چیست؟

دلیل عدم تعادل در کشورهای توسعه یافته چیست؟

رابطه جرم ، فساد و تروریسم چیست؟

رابطه عدالت و دقت چیست؟

امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء؟

عاملان عملیات انتحاری چه کسانی هستند؟

?Why do you accuse without convincing evidence

رابطه دیکتاتوری و خودسری چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قمپز در کردن چیست؟

?Why didn't you say it earlier

آن ملت حکومت خود را نمی خواهد ، مگر زور است؟

ره آورد آن حکومت پرهزینه چه بود؟

?What was the result of these costly research projects

?Who will conduct this orchestra

?Why did you abandon your country and nation

رابطه جنگ و جیره بندی چیست؟

?What did your negotiations lead to

بازیگران اصلی سیاست و حکومت در ایران چه کسانی هستند؟

رابطه پیشداوری و تبعیض چیست؟

حاصل جمع پیشداوری و تبعیض چیست؟

حاصل جمع ستیزه جویی و بی مسئولیتی چیست؟

پشیمانی در دام چه سود؟ (ضرب المثل)

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟ / معشوق همین جاست ، بیایید بیایید

معشوق تو همسایه دیوار به دیوار / در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟ شمس تبریزی

حاصل جمع زر و زور و زاری چیست؟

معنی و مصادیق این شعر چیست؟عاقل به کنار آب تا پل می جست / دیوانه پا برهنه از آب گذشت.

در سالهای آینده چه تغییراتی در ساختار سیاسی کشور بوجود خواهد آمد؟

در سالهای آینده چه تغییراتی در ساختار منطقه بوجود خواهد آمد؟

در سالهای آینده چه تغییراتی در ساختار روابط بین الملل بوجود خواهد آمد؟

حاصل جمع نیروهای نظامی و امنیتی افراطی و اراذل و اوباش چیست؟

دغدغه های مشترک جامعه بین المللی چیست؟

دردهای مشترک جامعه بین المللی چیست؟

معنی محافظه کاری چیست؟

نتیجه محافظ کاری چیست؟

?Is religion private or public

?Is religiosity fit for this country

برای آزادی چقدر حاضرید هزینه کنید؟

اصول رقابت سیاسی چیست؟

اصول مبارزه سیاسی چیست؟

ایران به کجا می رود؟

رابطه خودسری و اقدامات خلق الساعه چیست؟

?How

?When

نتیجه فساد در دستگاه پلیس و دادگستری چیست؟

معنی و مصادیق wild life چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -