تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:31 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی
معنی افراط و تفریط به نام الله چیست؟
معنی اوباشگری به نام الله چیست؟
معنی خودسری به نام خدا چیست؟
معنی هوچیگری به نام خدا چیست؟
معنی جار و جنجال به نام خدا چیست؟
معنی خشونت و خونریزی به نام خدا چیست؟
معنی استبداد به نام الله چیست؟
معنی اختناق به نام الله چیست؟
معنی اختلاس به نام الله چیست؟
معنی انفجار اماکن عمومی به نام الله چیست؟
معنی قساوت به نام خدا چیست؟
معنی قتل عام به نام خدا چیست؟
معنی دیکتاتوری تحت عنوان دین چیست؟
معنی تجاوز به نام خدا چیست؟
معنی جنگ و ترور به نام خدا چیست؟
معنی خرابکاری به نام خدا چیست؟
معنی دروغگویی به نام خدا چیست؟
معنی تظاهر و ریاکاری به نام خدا چیست؟
معنی تقلب به نام خدا چیست؟
معنی گول زدن مردم به نام خدا چیست؟
معنی توجیه ندانم کاریها به نام خدا چیست؟
معنی توجیه ناکارآمدیها به نام خدا چیست؟
معنی توجیه عدم لیاقتها به نام خدا چیست؟
معنی تقلید کورکورانه تحت عنوان مذهب چیست؟
معنی آدم ربایی به نام الله چیست؟
معنی گروگانگیری به نام خدا چیست؟
معنی اسیر کردن یک ملت به نام خدا چیست؟
معنی سرکوب دانشجویان به نام خدا چیست؟
معنی حمله به دانشگاه به نام خدا چیست؟
معنی حمله به مردم به نام خدا چیست؟
معنی حمله به روشنفکران به نام خدا چیست؟
معنی نقض حقوق بشر به نام خدا چیست؟
معنی قتلهای زنجیره ای به نام خدا چیست؟
معنی قاچاقچی گری به نام خدا چیست؟
معنی تجارت مواد مخدر به نام خدا چیست؟
معنی ظلم کردن به نام خدا چیست؟
معنی اهانت به دیگران به نام خدا چیست؟
معنی آواره کردن مردم به نام خدا چیست؟
معنی نقض صلح به نام خدا چیست؟
معنی حمایت از تروریسم به نام خدا چیست؟
رابطه moderation و information چیست؟

عواقب احساساتی شدن چیست؟

وضعیت رانندگی در کشورهای توسعه نیافته چگونه است؟
وضعیت حکمرانی در کشورهای توسعه نیافته چگونه است؟
رابطه اتومبیل رانی و حکمرانی در کشورهای توسعه نیافته چیست؟

آن روح همبستگی که ما را در این زمان وادار می کند سود اجتماعی را بر سود فردی ترجیح بدهیم چیست؟

مرز واقعیت و خیال پردازی چیست؟

ما چگونه مردمی هستیم؟

رابطه ناآگاهی و پریشانی چیست؟

رابطه علم و استاندارد چیست؟

رابطه هماهنگی و عدالت چیست؟

رابطه سیاست و سرمایه چیست؟

تغییر بهتر است یا تکرار گذشته؟

نتیجه راهنمایی غلط چیست؟

حد و مرز آزادی چیست؟

رابطه سوء استفاده از مذهب و سوء برداشت از مذهب چیست؟

رابطه وضعیت نامناسب سیاسی و تحلیل احساسی چیست؟

رابطه اعتدال و توسعه چیست؟
الگوهای جدید و متعادل سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کدامند؟
رابطه گیج شدن و عوضی گرفتن چیست؟
رابطه سوء استفاده از مذهب و سوء برداشت از مذهب چیست؟
رابطه ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی چیست؟
رابطه قدرت و قانون چیست؟
حد و مرز آزادی چیست؟
رابطه روباتیسم و حقوق بشر چیست؟
?What does Iran mean
?How do you see the situation
چگونه می توانیم به کشورمان کمک کنیم؟
چگونه می توانیم به جامعه بین المللی کمک کنیم؟
سیاستمداران چگونه رای جمع می کنند؟

معنی بی صدا شکستن چیست؟

آیا بیشتر بودن نشانه بهتر بودن است؟

نتیجه استفاده از حق وتو به نفع حکومتهای افراطی چیست؟

!?What is playing at the pictureshows

حاصل جمع لجاجت و حسادت چیست؟

?Can vote counting be trusted

رابطه دیکتاتوری و دربدری چیست؟

رابطه افراط و تفریط و فساد چیست؟
رابطه افراط گری سیاسی - ایدئولوژیک و فساد چیست؟
رابطه جنگ و فساد چیست؟

حاصل جمع تروریسم و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟
حاصل جمع تروریسم و نفت چیست؟
حاصل جمع تروریسم و انرژی اتمی چیست؟

رابطه استاندارد و اعتماد چیست؟

?did you know

حاصل جمع دست خالی و دل پر چیست؟

?What stimulus is stronger than love

سوءاستفاده از قدرت سیاسی چگونه اتفاق می افتد؟

سوء استفاده سیاسی از دین و مذهب چگونه اتفاق می افتد؟

نتیجه اقدام روی تشخیص اشتباه چیست؟

روش تشخیص عدم صلاحیت سیاسی چیست؟
چگونه می توان جلوی تشخیص سیاسی اشتباه را گرفت؟

ریشه ها و راه حلهای سوء استفاده از قدرت چیست؟

ذات نایافته از هستی بخش ، کی تواند که شود هستی بخش؟

حالتهای درست و نادرست حکومت داری چیست؟

وقتی یک کارمند ساده دولت برای یک ملت تصمیم می گیرد چه اتفاقی می افتد؟

?What's all this ruckus about

رابطه هنر و حکومت چیست؟

هزینه بازسازی این کشور قدیمی چقدر است؟

هزینه نوسازی و دگرگونی سیاسی این کشور قدیمی چقدر است؟

ضمانت اجرای برنامه توسعه چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -