تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:26 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه افراط گری مذهبی و انحطاط فکری چیست؟

رابطه آزادی و خلاقیت چیست؟

رابطه تنوع و خلاقیت چیست؟

رابطه نژاد پرستی و افراط گری مذهبی چیست؟

حقیقت چیست؟

آیا ممکن است یکهو همه چیز جور شود؟

آیا ممکن است یکهو همه چیز روبراه شود؟

آیا می دانید ماشینی که می راندید به دره سقوط کرده است؟

آیا می دانید قطاری که می راندید از ریل خارج شده است؟

آیا می دانید هواپیمایی که می راندید سقوط کرده است؟

?What is the use of criticism

رابطه فقر و چاپلوسی چیست؟

چگونه می توان لذت یک راه حل راحت سیاسی را تجربه کرد؟

رابطه کش دادن و کش رفتن چیست؟

چرا باید سر و سامان دادن به اوضاع مملکت این همه معطلی داشته باشد؟

چرا باید سر و سامان دادن به اوضاع ترافیک این همه معطلی داشته باشد؟

چرا باید کنترل آلودگی هوا این همه معطلی داشته باشد؟

?Why are you sad

رابطه علم و امنیت چیست؟
رابطه اتحاد و امنیت چیست؟

رابطه خودسری و سرخوردگی چیست؟
در عرصه سیاسی و اجتماعی ، حاصل جمع نگرانی و بی اعتمادی چیست؟
?What do eighty million people do
رابطه شخصیت و موفقیت چیست؟

تعادل یا عدم تعادل ، سوال اصلی این است.

رابطه قدرت مطلق و غل وغش چیست؟
رابطه قدرت مطلق و غل و زنجیر چیست؟

چرا رفتارهای صدام و قذافی هنوز تکرار می شوند؟

رابطه آموزش و شخصیت چیست؟
رابطه تربیت و شخصیت چیست؟

چرا باید در باره اعتدال بیشتر حرف بزنیم؟

اگر حکومت خودسر و خرابکار است چه کسی مقصر است؟
اگر حکومت خودسر و خرابکار با خیال راحت به کار خود ادامه می دهد چه کسی مقصر است؟

معنی آموزش غیراستاندارد چیست؟
نتیجه آموزش غیراستاندارد چیست؟

رابطه آزادی و ترس چیست؟

رابطه افراط گری و ناآرامی چیست؟

رابطه افراط گری و بی ثباتی چیست؟

معنی ماسک مذهبی چیست؟

معنی صبر خدا چیست؟
معنی صبر ملت چیست؟

ایران در سه دهه اخیر چه تغییری کرده است؟

خاورمیانه در سه دهه اخیر چه تغییری کرده است؟

جهان در سه دهه اخیر چه تغییری کرده است؟

اگر ancient regime در ایران ادامه می یافت کشور در سه دهه اخیر چه تغییری می کرد؟

اگر ancient regime در ایران ادامه می یافت تحولات خاورمیانه چگونه بود؟

اگر ancient regime در ایران ادامه می یافت تحولات جهان چگونه بود؟

نتیجه احساسات متناقض چیست؟

معنی ساز شکسته چیست؟

معنی تدبیر چیست؟
معنی تقدیر چیست؟
رابطه تدبیر و تقدیر چیست؟

تدبیر و تقدیر چه فرقی با هم دارند؟

?Who is who

راز باران چیست؟
رابطه باران و سفر چیست؟
رابطه باران و آزادی چیست؟

استراتژی مناسب برای پیاده کردن تعادل چیست؟

معنی لیاقت و شایستگی چیست؟

نتیجه ریشه را رها کردن و به ریش چسبیدن چیست؟

دردهای مشترک جامعه بین المللی چیست؟

هنگامی که نفت و نیروی نظامی در اختیار یک حکومت نالایق باشد چه اتفاقی می افتد؟

هنگامی که جمعیت جوان در اختیار یک حکومت نالایق باشد چه اتفاقی می افتد؟

رابطه خودسری و خراب کردن چیست؟

?What are the signs of political change

?What is going up

?Now the situation is critical. What should we do in this situation

آثار اعتدال چیست؟

تفاوت تولید و دلالی چیست؟

رابطه تدبیر و راه حل چیست؟

نتیجه خود بزرگ بینی چیست؟

رابطه نظامیگری و اوباشگری چیست؟

فرق اساسی حکومت مبتنی بر تدبیر و حکومت مبتنی بر توجیه چیست؟

!?What shall we call this government

راههای انتخاب حکومت خوب چیست؟

راههای انتخاب دولت خوب چیست؟

اشخاصی که به نظام ارباب و رعیتی عادت کرده اند چه تصوری از منافع ملی دارند؟
اشخاصی که به مرید و مرادی عادت کرده اند چه تصوری از منافع ملی دارند؟
اشخاصی که به تقلید کورکورانه عادت کرده اند چه تصوری از منافع ملی دارند؟

در زندگی ما چه چیزهایی واقعی است و چه چیزهایی واقعی نیست؟

نتیجه خشکه مقدسی چیست؟

حوادث بعد از یک انتخاب سیاسی بد چیست؟

خصوصیات مشترک استبداد و استعمار چیست؟
خصوصیات مشترک حکومتهای افراطی و اپوزیسیونهای افراطی چیست؟

آیا دنیا هرج و مرج است؟

مبتلایان به افراط گری نژادی و مذهبی چگونه زندگی می کنند؟

تاثیر مداحان و روضه خوانها بر تحولات سیاسی - اجتماعی ایران چیست؟

تاثیر تحریم بر حقوق بشر چیست؟

رابطه باند بازی و بند بازی چیست؟

نتیجه تبانی ظالمین داخلی و ظالمین خارجی چیست؟

حاصل جمع ظلم داخلی و ظلم خارجی چیست؟

رابطه احتیاط و انضباط چیست؟

رابطه جنگ و اعتیاد چیست؟

چطور می توان حد وسط را پیدا کرد؟

رابطه افراط گری و افسردگی چیست؟

رابطه بت پرستی ، نژاد پرستی و مذهب پرستی چیست؟

کی راست میگه؟

تاثیر مرض سیاسی ناگهانی بر حقوق بشر چیست؟

تاثیر حمله سیاسی ناگهانی بر حقوق بشر چیست؟

رابطه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی چیست؟
رابطه رشد اقتصادی و حقوق بشر چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 22 بهمن 1392 05:27 ب.ظ