تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:14 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

معنی سرطان سیاسی چیست و چگونه درمان می شود؟

چرا داد می زنی؟!

برای مقابله با افراط و تفریط چه تدابیری باید اتخاذ کرد؟

?Is not all that we see a lie - a deceitful phantom

معیار مشروعیت چیست؟

رابطه تفاهم و گذشت و تداوم روابط چیست؟

رابطه افراط گری و تروریسم و بیماری روانی چیست؟
رابطه افراط گری و تروریسم و بیماری شناختی چیست؟

حاصل جمع ماسک ایدئولوژیک و ماکت اسلحه چیست؟

?What's new

رابطه حکومت نامناسب ، جنگ و مشکلات اقتصادی چیست؟

وضعیت آزادی در ایام انتخابات چگونه است؟

معنی درجا زدن چیست؟

رابطه اطلاعات و ارتباطات و واقع گرایی چیست؟

رابطه اطلاعات و ارتباطات و کثرت گرایی چیست؟

رابطه اینترنت و خلاقیت چیست؟

بهترین راه اداره کشور چیست؟

رابطه افراط گری سیاسی - ایدئولوژیک و دلالی چیست؟

فکر همه چیز را کرده ای؟

رابطه سوء مدیریت و آلودگی هوا چیست؟
رابطه سوء مدیریت و اتلاف منابع مادی و انسانی چیست؟

رابطه آلودگی هوا و اتلاف منابع مادی و انسانی چیست؟

نتیجه دخالت اوباش در سیاست چیست؟

رابطه اعتدال و اعتبار چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و جنگ چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و تروریسم چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قلدری چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قساوت چیست؟

نتیجه رهبری مدل کره شمالی چیست؟

حد سیاست و حکومت چیست؟
حد روابط بین الملل چیست؟

رسم امانتداری چیست؟

چگونه می توان اوضاع سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را متعادل کرد؟

تاُثیر حکومت نامناسب بر اخلاق اجتماعی چیست؟
تاُثیر دروغ بر اخلاق اجتماعی چیست؟
تاُثیر دلالی بر اخلاق اجتماعی چیست؟

رابطه جاه طلبی و جنگ طلبی چیست؟

سیاستمداران نالایق تا کی می خواهند به این نقش بازی کردنها ادامه دهند؟

روشهای به بازی گرفتن مردم توسط حکومتهای دیکتاتوری چیست؟
روشهای به بازی گرفتن جامعه بین المللی توسط حکومتهای دیکتاتوری چیست؟

معنی انتخابات فرمایشی چیست؟
معنی انتخابات نمایشی چیست؟

?What was all this drudgery for

دیکتاتورها چه تصوری از منافع ملی دارند؟

رادیکالهای قومی و مذهبی چه تصوری از منافع ملی دارند؟

دلالها و قاچاقچیان چه تصوری از منافع ملی دارند؟

انواع استبداد کدامند؟

نتیجه دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در سیاست چیست؟

رابطه عقل و عبرت چیست؟

?How can we live good

رابطه طولانی شدن مذاکرات و افزایش تحریمها چیست؟

پیشنماز که قر بدهد ، پسنماز چه خواهد کرد؟

رابطه تقلید و انفعال چیست؟

?What is the reason behind this

?How much was the original amount

?How many times

رابطه زبان و زیان چیست؟

حاصل جمع نژاد پرستی و مذهب پرستی چیست؟

تاَثیر نژاد پرستی و مذهب پرستی بر روابط بین الملل چیست؟

مگر اینجا کاروانسرا است؟

فرق اساسی انتخابات و تظاهر به انتخابات چیست؟

?What are you looking for

آیا درد را باید گفت؟

رابطه health و wealth چیست؟

?Are there any remarks

رابطه will و way چیست؟

رابطه بهبود رفتارهای رانندگی و بهبود رفتارهای سیاسی چیست؟

? Why should a rational person do something that would end in regret

?Why is extreme government bad for the public health

علت تداوم حکومتهای دیکتاتوری چیست؟ چه تئوریهایی در این مورد وجود دارد؟

رابطه دیکتاتوری و ساختار روابط بین الملل چیست؟

رابطه دموکراسی و دیپلماسی چیست؟

?Do you have any evidence proving your claim

?What should be the level of government's interference in people's private affairs

?Hey , politicians , what are you doing

عوامل بازدارنده افراط گری و تروریسم چیست؟
عوامل بازدارنده افراط گری مذهبی و نژادی چیست؟

معنی حقوق معوقه چیست و انواع آن کدامند؟

از آن دنیا کی آمده؟ (ضرب المثل)

فردا را کی دیده؟ (ضرب المثل)

?What is the use of running fast when you're on the wrong road

?What put him on doing that

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ (ضرب المثل)

?What do you expect from this fleeting world

نتیجه توجیه دینی عمل نادرست چیست؟

چند درصد مردم عملکرد این دولت را تاَیید می کنند؟

چند درصد مردم عملکرد این حکومت را تاَیید می کنند؟

?Can an egg fight with a stone

?What is a workman without his tools

رابطه اینترنت و آزادی چیست؟

رابطه ماهواره و آزادی چیست؟

نقاط تعادل در تاریخ تحولات سیاسی-اجتماعی ایران کجاست؟

حاصل جمع حرفهای بی خود و کارهای بی خود چیست؟

حد و مرز تحریمهای بین المللی چیست؟

فرق اساسی اصول روابط بین الملل و حقوق بین الملل چیست؟

این چه وضعی است؟

ملت برای حکومت شما چقدر باید هزینه کند؟

نقش رادیکالیسم قومی و مذهبی در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران چیست؟

نقش اراذل و اوباش در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -