تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:10 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

اصول سیاست چیست؟

اصول روابط بین الملل چیست؟

رابطه ندانم کاری و رنج و مصیبت چیست؟

در کشورهای جهان سوم مقامات کشوری و لشگری چگونه انتخاب می شوند؟

چه کسی بر زندانبانها نظارت می کند؟

چه کسی بر رهبران سیاسی نظارت می کند؟

در صورت نیاز به شکایت از رهبران سیاسی چه روشهایی وجود دارد؟

رابطه حکومت دیکتاتوری و قانون چگونه است؟
رابط حکومت دیکتاتوری و حقوق بشر چگونه است؟
رابطه حکومت دیکتاتوری و حقوق بین الملل چگونه است؟

رابطه اعتقادات غلط و تجربیات سیاسی تلخ چیست؟

آیا سیاست داخلی نامتعادل لازم است؟
آیا سیاست خارجی نامتعادل لازم است؟
آیا تحریم لازم است؟
آیا این همه گرفتاری لازم است؟

رابطه نظرسنجی و سیاستگذاری چیست؟

رابطه صلح و عشق چیست؟

چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ (ضرب المثل)
رابطه تمدن و تعادل چیست؟

معنی خودسری چیست؟

عملکرد دستگاه روحانیت مسیحی در قرون وسطی چگونه بوده است؟

?What is the population of Iran

تو که لشکرت نبود ، جنگ کردنت چه بود؟ (ضرب المثل)

چگونه می توانیم به کشورمان کمک کنیم؟

چگونه می توانیم به جامعه بین المللی کمک کنیم؟

?What demands do the workers have

?For what reason did you do this

نقش آزادی ، دموکراسی و حقوق بشر در سیاست خارجی چیست؟

تاثیر تکنولوژی بر حقوق بشر چیست؟

رابطه صلح و سیاست خارجی چیست؟

رابطه آزادی و تحرک چیست؟
رابطه آزادی و توسعه چیست؟

رابطه عشق و امید چیست؟

کارهای بزرگ و بر زمین مانده مملکت کدامند؟

از دارالفنون چه خبر؟

تاثیر عدم تعادل روانی رهبران سیاسی بر کشور ، ملت و جامعه بین المللی چیست؟

مسائل تعادل چیست؟

راههای حفظ تعادل میان سیاست ، اقتصاد و فرهنگ چیست؟

رابطه صبر و پیروزی چیست؟

روشهای متعادل انتقال قدرت سیاسی چیست؟

مهمترین عامل مرگ و میر در ایران چیست؟

هزینه مرمت این مملکت چقدر است؟

آیا جمعیت در هر صورت علامت مشروعیت است؟

حاصل جمع فقر و فساد و تبعیض چیست؟

الگوهای سلطه سیاسی کدامند؟

چگونه می توان به توسعه و پیشرفت کشور کمک کرد؟

?What is the capacity of this bus

?What is the capacity of this political machine

نیروهای گیج کننده و مخرب داخلی کدامند؟

نیروهای گیج کننده و مخرب بین المللی کدامند؟

?What have you accomplished during this time

فردا را کی دیده؟ (ضرب المثل)

خدا را چه دیدی؟ (ضرب المثل)

دنیا را چه دیدی؟ (ضرب المثل)

جای من کجاست؟

جای تو کجاست؟

جای او کجاست؟

جای ما کجاست؟

جای شما کجاست؟

جای آنها کجاست؟

جای این کجاست؟

جای آن کجاست؟

جای اینها کجاست؟

جای آنها کجاست؟

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ (ضرب المثل)

نیکی و پرسش؟ ?Need one ask to do a good act

حاصل جمع حرف مفت ، گوش مفت و ناهار مفت چیست؟

حاصل جمع حرف مفت ، گوش مفت ، بلیط مفت ، هتل مفت ، شام و ناهار مفت چیست؟

?Who was the mastermind of that terror

?On what basis do you make this claim

اندازه مناسب حکومت چیست؟

آفات اطلاعات چیست؟

آفات تجزیه و تحلیل چیست؟

آفات شناخت چیست؟

?At what time

رابطه تئوری حجم و تئوری توطئه چیست؟

چرا؟

چگونه؟

بیداری؟

خود کرده را تدبیر چیست؟ (ضرب المثل)

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چگونه به بازسازی و نوسازی کشور کمک می کند؟

فرق آزمون فرضیه و اثبات فرضیه چیست؟

آفات آزادی چیست؟

آفات دموکراسی چیست؟

آفات عدالت چیست؟

آفات حقوق بشر چیست؟

آفات توسعه و پیشرفت چیست؟

آفات قدرت ملی چیست؟

آفات منافع ملی چیست؟

آفات منابع ملی چیست؟

آفات امنیت ملی چیست؟

آفات صلح و امنیت بین المللی چیست؟

کاری که نمی کنی چرا می گویی؟

رابطه ظلم و ظلمت چیست؟

گدا و این همه ادا؟ (ضرب المثل)

رطب خورده منع رطب چون کند؟ (ضرب المثل)

قسمت را باور کنم یا دم خروس را؟ (ضرب المثل)

آفات کشورداری چیست؟

آفات سیاست خارجی و دیپلماسی چیست؟

?What is the government's policy toward national currency
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 22 بهمن 1392 05:14 ب.ظ