تبلیغات
سوالات تعادل - مردم ایران قبل از انقلاب هم باایمان بوده اند.
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.
مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید