تبلیغات
سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 05:16 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

روشهای پیشرفت فکری کدامند؟

عناصر افراطی و تهاجمی سیاست خارجی آن کشور کدامند؟

آسان ترین روش تغییر سیاسی چیست؟

آسان ترین روش انتقال قدرت سیاسی چیست؟

?Who kindled the fire of that war

رابطه دیکتاتوری و دره چیست؟

رابطه wisdom و silence چیست؟

راه چاره رهبری استبدادی چیست؟

چرا اینقدر مردم را اذیت می کنید؟

چرا اینقدر ملت را اذیت می کنید؟

چگونه می توان آزادی را تضمین کرد؟

چگونه می توان اعتدال را تضمین کرد؟

چگونه می توان دموکراسی را تضمین کرد؟

چگونه می توان حقوق بشر را تضمین کرد؟

چگونه می توان صلح را تضمین کرد؟

چگونه می توان توسعه و پیشرفت را تضمین کرد؟

مکانیسمهای استبداد بند چیست؟

رابطه آوار و آواره چیست؟

رابطه انقلاب و آوار و آواره چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

سوالات تعادل

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 05:11 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه انقلاب و تشنج چیست؟

رابطه انقلاب و اضمحلال چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غیظ کردن چیست؟

رابطه علم و امنیت بین المللی چیست؟

رابطه memory و theory چیست؟

سود صلح بیشتر است یا جنگ؟

رابطه قدرت مطلق و قحطی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قحط الرجال چیست؟

رابطه خودسری و رفتارهای خلق الساعه چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دلبخواهی کار کردن چیست؟

رابطه دیکتاتوری و تحلیل دلبخواه چیست؟

رابطه شیپور دیکتاتورپرستی و پنهان کردن پاسخ درست چیست؟

?Where was the epicenter of the earthquake

پشت آن چهره چیست؟

پشت آن چهره کیست؟

رابطه سونامی سیاسی و فاجعه زیست محیطی چیست؟

رابطه سونامی سیاست خارجی و فاجعه زیست محیطی چیست؟

رابطه حکومت خودسر و خروج سرمایه از کشور چیست؟

رابطه توسعه و جهانی سازی چیست؟

رابطه توسعه و سازمان تجارت جهانی چیست؟

در آن کشور چه می گذرد؟

در آن حکومت چه می گذرد؟

در آن دولت چه می گذرد؟

عوامل عدم تعادل سیاسی چیست؟

عوامل عدم تعادل اقتصادی چیست؟

عوامل عدم تعادل فرهنگی چیست؟

عوامل عدم تعادل اخلاقی چیست؟

رابطه تدبیر و تقدیر چیست؟

در جهان واقعاً چه خبر است؟

در آن کشور واقعاً چه خبر است؟

کی راست میگه؟

قیمت طلا و ارز کجا تعیین می شود؟

رابطه شرارت و شهرت طلبی چیست؟

رابطه رهبری افراطی و ریخت و پاش چیست؟

رابطه رهبری استبدادی و ریخت و پاش چیست؟

رابطه ظلم و زورچپانی چیست؟

فکر می کنید مشکل کجاست؟

رابطه سهل انگاری و سردرگمی چیست؟

رابطه نام و نان چیست؟

رابطه ظلم و خشونت چیست؟

رابطه عبادت و اندیشه چیست؟

نخبگان چکار دارند می کنند؟!

ملت چکار دارد می کند؟!

جامعه بین المللی چکار دارد می کند؟!

فکر همه چیز را کرده اید؟

تاَثیر سیاست خارجی اسرافکارانه بر توسعه چیست؟

?What is a workman without his tools

رابطه حکومت خودسر و خانه نشین کردن نخبگان چیست؟

رابطه حکومت دیکتاتوری و خانه نشین کردن نخبگان چیست؟

?It's a small world , isn't it

نهادها و ساختارهای لازم برای دموکراسی چیست؟

نهادها و ساختارهای لازم برای تعادل چیست؟

مگر قحط الرجال است؟!

ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار؟

رابطه سکوت زیاد و ظلم زیاد چیست؟

رابطه democracy و tolerance چیست؟

چرا دیکتاتورها نظارت عادلانه بر عملکردشان را نمی پذیرند؟

رابطه نظارت و دوراندیشی چیست؟

چرا آن رهبران سیاسی ، دوراندیش نیستند؟

یک حکومت خوب چه ویژگیهایی دارد؟

یک سیاستمدار خوب چه ویژگیهایی دارد؟

یک دیپلمات خوب چه ویژگیهایی دارد؟

رابطه religiosity و tension چیست؟

رابطه ترس و تنش چیست؟

رابطه تعادل و توسعه چیست؟

رابطه اضافه وزن سیاسی و ناهنجاری اخلاقی چیست؟

حاصل جمع ازدحام جمعیت و مدیریت بد چیست؟

چه کسی پشت این اتفاقات است؟

ایران در چه سالهایی و در چه شرایطی یک حزبی شده است؟

رابطه انقلاب و سردرگمی چیست؟

رابطه faster freedom و faster growth چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و میلیتاریسم چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دافعه چیست؟

رابطه سیاست و دروغ چیست؟

رابطه دیپلماسی و دروغ چیست؟

استانداردهای سیاست خارجی چیست؟

استانداردهای توسعه چیست؟

مشخصات احتمالی ایران جدید چیست؟

چشم انداز مبارزه با افراط گری و تروریسم چیست؟

چشم انداز مبارزه با استبداد چیست؟

چشم انداز مبارزه با استعمار چیست؟

می توانید دکترین تعادل را برای مردم توضیح دهید؟

می توانید نظریه نخبه گرایی را برای مردم توضیح دهید؟

پایان افراط گری و تروریسم چیست؟

سطح معقول و معتدل امنیت چیست؟

چگونه می توان کشور را بهتر اداره کرد؟

چگونه می توان سیاست خارجی را بهتر اداره کرد؟

چگونه می توان دیپلماسی را بهتر اداره کرد؟

رابطه قدرت و کنترل چیست؟

رابطه قدرت و غرور چیست؟

?What did he mean by this action

?Where is the source of this news

عمر مفید یک سیاست چقدر است؟

عمر مفید یک دولت چقدر است؟

عمر مفید یک دولتمرد چقدر است؟

عمر مفید یک حکومت چقدر است؟

رابطه قدرت مطلق و غفلت و ندانم کاری چیست؟

پدر که ناخلف افتد پسر چه کند؟ (ضرب المثل)

رابطه دیکتاتوری و درگیری چیست؟

دنیا دست کیست؟!

رابطه knowledge و power چیست؟

رابطه رهبری استبدادی و رسوایی چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 05:15 ب.ظ

سوالات تعادل

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 05:08 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه دیکتاتوری و کینه و دشمنی چیست؟

رابطه خودسری و خشکسالی چیست؟

رابطه جنگ و خشکسالی چیست؟

رابطه جنگ داخلی و خشکسالی چیست؟

?Aren't you ashamed of talking to your nation like that

رابطه ظلم و زمینخواری چیست؟

رابطه دیپلماسی و ظاهرسازی چیست؟

سرنوشت سناریوهای افراطی چیست؟

رابطه زندگی بدون شادی و زندان چیست؟

?Did you know

مسائل و مشکلات اصلی آن کشور در حال حاضر چیست؟

واقعاً چه اتفاقی افتاده؟

رابطه سیاست و سرنوشت چیست؟

خواص و مختصات رفتار متعادل چیست؟

رابطه reckless government و rueful people چیست؟

رابطه ظلم و زمختی چیست؟

رابطه ظلم و زیاده خواهی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دیوار چیست؟

دنیا دارد به سرعت تغییر می کند. نمی توان جلوی تغییر را گرفت. تغییر ، پایدارترین واقعیت این دوره و زمانه است. چرا و چگونه؟

رابطه مافیا گری و غارت گری چیست؟

?Who robs the mob

برای مبارزه با دیکتاتوری دقیقاً به چه چیزهایی نیاز است؟

برای کنارگذاشتن حکومت دیکتاتوری دقیقاً به چه چیزهایی نیاز است؟

کارهای کلیدی کشورداری کدامند؟

ما چگونه جهان اطرافمان را احساس می کنیم؟

ما چگونه جهان اطرافمان را تحلیل می کنیم؟

چرا آن ملت نمی تواند زندگی عادی داشته باشد؟

چرا نمی گذارند آن ملت زندگی عادی داشته باشد؟

رابطه دیده و دل چیست؟

رابطه دیکتاتوری و درهای بسته چیست؟

?What is the reflection of religiosity

اصلاً شما کی هستید؟

معلوم است کجا دارید می روید؟

معلوم است ملت را کجا دارید می برید؟

معلوم است کشور را کجا دارید می برید؟

بهترین روش برای بهبود کارآیی یک حکومت چیست؟

رابطه عدم تمرکز کافی و اتلاف انرژی چیست؟

عوارض انقلاب 57 ایران چه بوده است؟

نتیجه چه چیزهایی از قبل معلوم است؟

آفات حکومت مذهبی افراطی چیست؟

آفات حکومت مذهبی تروریستی چیست؟

حاصل جمع انواع و اقسام مافیا چیست؟

رابطه خودسری و خوک صفتی چیست؟

تفاوتها و شباهتهای شبکه اجتماعی و افکار عمومی چیست؟

حاصل جمع اعتیاد و زورگیری چیست؟

دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟ (ضرب المثل)

?Who is who

رابطه خودسری و خیت کاشتن چیست؟

حد و مرز حکومت کجاست؟

حد و مرز صاحبان قدرت کجاست؟

حد و مرز رهبران سیاسی کجاست؟

چگونه می توان از خشونت ، جنگ و انتقام عبور کرد؟

ابزارهای سنجش مشروعیت حکومت چیست؟

ابزارهای سنجش کفایت کاندیداهای سیاست و حکومت چیست؟

ابزارهای سنجش کفایت کاندیداهای سیاست خارجی و دیپلماسی چیست؟

آیا آن رهبران سیاسی می فهمند دارند چکار می کنند؟!

رابطه خودسری و خرده گرفتن چیست؟

?You who find fault ; can you do it better

رابطه ظلم و زاغه نشینی چیست؟

رابطه ظلم و ضایعات سنگین چیست؟

ابزارهای اندازه گیری تعادل سیاسی چیست؟

رابطه آموزش و آینده چیست؟

مبانی انتخاب نظام فکری چیست؟

مبانی انتخاب نظام سیاسی چیست؟

آنها تا کی می خواهند به آن عکسها خیره بمانند؟

رابطه قدرت مطلق و غفلت چیست؟

رابطه ظلم و ضجه و زاری چیست؟

بر اساس اصول سیاسی آن حکومت نباید ادامه دهد ولی یک جوری دارد ادامه می دهد! چرا و چگونه؟

بر اساس اصول اقتصادی آن حکومت نباید ادامه دهد ولی یک جوری دارد ادامه می دهد! چرا و چگونه؟

ضمانت حقوق بشر چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دودوزه بازی چیست؟

تاٌثیر دودوزه بازی بر دیپلماسی چیست؟

هزینه ای که آن حکومت افراطی سالانه صرف سانسور ، پارازیت و فیلترینگ می کند چقدر است؟

هزینه ای که آن حکومت افراطی سالانه صرف ماَموریتهای افراطی و اضافی می کند چقدر است؟

هزینه ای که آن حکومت افراطی سالانه صرف پروژه های افراطی و اضافی می کند چقدر است؟

هزینه ای که آن حکومت افراطی سالانه صرف مراسم افراطی و اضافی می کند چقدر است؟

دلایل انحراف آن انقلاب چیست؟

رابطه احساسی بودن و آسیب پذیر بودن چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دستبرد چیست؟

رابطه شرارت و شلختگی چیست؟

رابطه سوء مدیریت و فساد مالی چیست؟

حاصل جمع سانسور ، پارازیت و فیلترینگ چیست؟

حاصل جمع فقر ، فساد و تبعیض چیست؟

نتایج جنگهای جهانی اول و دوم چه بود؟

رابطه خودسری و خست چیست؟

رابطه حکومت خودسر و خون دل خوردن چیست؟

رابطه جهل و تاریکی چیست؟

آموزش چگونه تغییر ایجاد می کند؟

رابطه democracy و development چیست؟

رابطه خان خانی و خودسری چیست؟

معنی war for peace چیست؟

رابطه انسجام ملی و انسجام نخبگان چیست؟

چگونه می توان به مبارزه با حکومت استبدادی پرداخت؟

چگونه می توان به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض پرداخت؟

چگونه می توان به مبارزه با افراط گری و تروریسم پرداخت؟

چگونه می توان به مبارزه با افراط گری قومی و مذهبی پرداخت؟

جنگ جهانی سوم از کجا آغاز خواهد شد؟

چه چیزهایی می توانند جزء علل و عواقب جنگ جهانی سوم باشند؟

نتیجه برداشت نامتعادل از دین و مذهب چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393 11:48 ق.ظ

سوالات تعادل

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 05:04 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

?How long are you going to hesitate

ضمانت سیاست خارجی چیست؟

عواقب محاسبات اشتباه سیاسی چیست؟

راه خروج از سلطه حکومت خودسر چیست؟

رابطه تحریم و جنگ چیست؟

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟!

رابطه جنگ و جهل چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غد بازی چیست؟

تاَثیر جنگ بر نسلهای آینده چیست؟

تاَثیر آوارگی بر نسلهای آینده چیست؟

تاَثیر افراط گری و تروریسم بر نسلهای آینده چیست؟

تاَثیر دیکتاتوری بر نسلهای آینده چیست؟

تاَثیر افراط گری قومی و مذهبی بر نسلهای آینده چیست؟

تاَثیر استعمار بر نسلهای آینده چیست؟

تاَثیر انقلاب و آشفتگی بر نسلهای آینده چیست؟

تاَثیر بی نظمی و هرج و مرج سیاسی بر نسلهای آینده چیست؟

معنی offensive diplomacy چیست؟

مگر تخم دو زرده می کند؟

?Is he anything special

رابطه sound mind و sound body چیست؟

رابطه صلح و رفاه چیست؟

خسارتهای خودسری سیاسی چیست؟

افراط گرایان و تروریستهای مذهبی از جان مردم دنیا چه می خواهند؟

رابطه انقلاب و فرمالیسم چیست؟

ما الان کجا هستیم؟!

رابطه education و health چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دامن زدن به دشمنی خانوادگی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دامن زدن به دشمنی قومی و قبیلگی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دامن زدن به دشمنی مذهبی چیست؟

رابطه انقلاب و عدم اعتدال چیست؟

رابطه ظلم و ضعف چیست؟

رابطه تعادل و تمدن چیست؟

اپوزیسیون آن حکومت چه کسانی هستند؟

رابطه انزوا و عقب ماندگی چیست؟

رابطه انزوا و شکست چیست؟

دستاوردهای آن حکومت دیکتاتوری چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دریوزگی چیست؟

بازداشت وکیل مدافع چه عواقبی دارد؟

مسائل فوری ایران چیست؟

مسائل فوری جامعه بین المللی چیست؟

رابطه خلع سلاح و حقوق بشر چیست؟

کاتالیزورهای کشورداری چیست؟

رابطه تحریم و انزوا چیست؟

رابطه راستگرایی و اغراق چیست؟

آزادی در عصر دیجیتال چگونه است؟

اعتدال در عصر دیجیتال چگونه است؟

دموکراسی در عصر دیجیتال چگونه است؟

حقوق بشر در عصر دیجیتال چگونه است؟

صلح در عصر دیجیتال چگونه است؟

امنیت در عصر دیجیتال چگونه است؟

سیاست خارجی در عصر دیجیتال چگونه است؟

روابط بین الملل در عصر دیجیتال چگونه است؟

معنی مداخله مفید چیست؟

معنی کودتای مردمی چیست؟

نتیجه نهادهای موازی چیست؟

نتیجه بازارهای موازی چیست؟

رابطه حکومت شرور و شیتیله چیست؟

رابطه حکومت شرور و شکنجه چیست؟

رابطه ترس و شکست چیست؟

نتیجه سیاستهای متعادل و منطبق با حقوق بشر و سازگار با محیط زیست چیست؟

چگونه می توان کشور را در بهترین شرایط نگهداشت؟

رابطه دیکتاتوری و درماندگی ملت چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قصه و تخیل چیست؟

سرمنشاء سوء استفاده از دین و مذهب چیست؟

اشکال سوء استفاده از دین و مذهب چیست؟

دین و مذهب چگونه از انسان ، عامل انتحاری می سازد؟

سوء استفاده از دین و مذهب چه راه حلهایی دارد؟

چگونه می توان از سوء استفاده از دین و مذهب پیشگیری کرد؟

موثرترین و فوری ترین راه حل سوء استفاده از دین و مذهب چیست؟

رابطه ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قساوت چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دور شدن از مردم چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دگرگونی چیست؟

حاصل جمع فساد اداری و فساد مذهبی چیست؟

حاصل جمع فساد سیاسی و فساد مذهبی چیست؟

حاصل جمع فساد اقتصادی و فساد مذهبی چیست؟

حاصل جمع مواضع تحریک کننده و مانورهای تحریک کننده چیست؟

آن ملت پس از انقلاب چه چیزهایی را از دست داد و چه چیزهایی را بدست آورد؟

?How are we supposed to know

رابطه انقلاب و معلق بازی چیست؟

به چه کسی می توان اعتماد کرد؟!

رابطه دیکتاتوری و دق مرگ کردن مردم چیست؟

رابطه زبان و زیان چیست؟

رابطه انقلاب و دیپلماسی چیست؟

حاصل جمع قوه قضاییه افراطی و نیروهای مسلح افراطی چیست؟

آیا می توان از انقلاب به اعتدال رسید؟

چگونه می توان از انقلاب به اعتدال رسید؟

رابطه قدرت مطلق و غائله چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دفرمه چیست؟

عمر مفید یک حکومت چقدر است؟

رابطه خودسری و خباثت چیست؟

رابطه long tongue و short hand چیست؟

شاخصهای عمده حکومتهای شرور چیست؟

رابطه حکومت شرور و اشرار و اراذل و اوباش چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دام چیست؟

جنبه های مختلف حقوق بشر چیست؟

جنبه های مختلف محیط زیست چیست؟

رابطه صلح و اعتماد چیست؟

رابطه تهدید و تردید چیست؟

رابطه حکومت شرور و عدم شفافیت چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 05:06 ب.ظ

سوالات تعادل

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 04:56 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه انقلاب و وارونگی چیست؟

رابطه دانش و آرامش چیست؟

این دیگر چه حکومتی است؟!

موضوعات کلیدی کشورداری چیست؟

اندیشه مرکزی مملکت داری چیست؟

علل و عواقب جنگ سرد در سطوح مختلف تحلیل چیست؟

رابطه جنگ و جهل چیست؟

رابطه ظلم و ضجه چیست؟

رابطه خرافات و خودسری چیست؟

چه کسی آنها را اجیر کرده است؟

محدوده سقوط بهمن کجاست؟

محدوده سقوط نظام سیاسی ناجور کجاست؟

محدوده سقوط نظام دیکتاتوری کجاست؟

محدوده سقوط حکومت مذهبی افراطی کجاست؟

جای شما کجاست؟

رابطه قدرت مطلق و قمپز چیست؟

رابطه بی عدالتی و بی احتیاطی چیست؟

رابطه بمب و بهشت چیست؟!

رابطه عملیات انتحاری و بهشت چیست؟!

رابطه سیاست و موسیقی چیست؟

رابطه فرمالیسم و فریب چیست؟

حاصل جمع حبس و حصر و ترور منتقدین و مخالفین چیست؟

نتیجه سیاست انعکاسی چیست؟

نتیجه سیاست خارجی انعکاسی چیست؟

حاصل جمع رهبران سیاسی کج خلق و نیروهای نظامی و امنیتی کج خلق چیست؟

حاصل جمع رهبران سیاسی شرور و نیروهای نظامی و امنیتی شرور چیست؟

حاصل جمع رهبران سیاسی فاسد و لجوج و نیروهای نظامی و امنیتی فاسد و لجوج چیست؟

فرق learn و understand چیست؟

!?Are politician's errors covered with earth

?Where does this road lead to

چرا بسیاری از روشنفکران مطلب خود را درست نمی توانند به مخاطبان خود بفهمانند؟

چرا بسیاری از روشنفکران مطلب خود را درست نمی توانند به مردم بفهمانند؟

حاصل جمع نفرت و تعصب چیست؟

اصول اعتدال سیاسی چیست؟

علائم اعتدال سیاسی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دسته گل به آب دادن چیست؟

کار چو از دست برفت ، آه ندامت چه سود؟

آیا این حکومت به این ملت می خورد؟

رابطه فرمالیسم و دوربین چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دوربین چیست؟

افراط گرایان چه موقع می توانند به قدرت برسند؟

?Who is that political leader

رابطه خودسری و رفتن تو خاکی چیست؟

رابطه peace و power چیست؟

?How much is the price of peace

رابطه dictatorship و disaster چیست؟

آخر این چه حکومتی است؟

آخر این چه تصمیمی است؟

آخر این چه سخنرانی است؟

از نظر سیاسی رابطه سردرگمی و سقوط چیست؟

رابطه سوء مدیریت و حیف و میل چیست؟

نقش آن حکومت در کشته شدن افراد بی گناه چیست؟

حاصل جمع نعلین و پوتین چیست؟

رابطه رهبران سیاسی پر توپ و تشر با توپ و تانک و موشک چیست؟

رابطه شرارت و شلختگی چیست؟

رابطه شرارت و ژولیدگی چیست؟

تاَثیر پیشرفت تکنولوژی بر محیط زیست چیست؟

حدود مسئولیت یک حکومت واقعی چیست؟

قضیه از چه قرار است؟

حاصل جمع افراط گری مذهبی و اسلحه چیست؟

?How long will this construction work take

رابطه آزادی و توسعه همه جانبه چیست؟

رابطه قاچاق اسلحه و قتل چیست؟

رابطه قاچاق مواد مخدر و قتل چیست؟

رابطه قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر چیست؟

رابطه knowledge و power چیست؟

رابطه ناهنجاری های اجتماعی و تورم چیست؟

رابطه سوء تغذیه و تورم چیست؟

آیا باید از تفسیر به راٌی دین و مذهب ترس داشت؟

رابطه دیکتاتوری و دوز و کلک چیست؟

رابطه آگاهی و اعتدال چیست؟

رابطه آزادی و پیشرفت چیست؟

رابطه اعتدال و پیشرفت چیست؟

رابطه عدالت و پیشرفت چیست؟

رابطه دموکراسی و پیشرفت چیست؟

رابطه حقوق بشر و پیشرفت چیست؟

رابطه صلح و پیشرفت چیست؟

رابطه حکومت متعادل و پیشرفت چیست؟

رابطه سیاست خارجی متعادل و پیشرفت چیست؟

رابطه معاشرت و یادگیری چیست؟

حاصل جمع corruption و crime چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غضب چیست؟

رابطه حکومت شرور و شلتاق چیست؟

حاصل جمع خواب و خیال و دروغ چیست؟

حاصل جمع خواب و خیال و خدعه چیست؟

تاٌثیر پیشرفت تکنولوژی بر سیاست و حکومت چست؟

تاٌثیر پیشرفت تکنولوژی بر سیاست و روابط بین الملل چیست؟

تاٌثیر پیشرفت تکنولوژی بر سیاست خارجی و دیپلماسی چیست؟

حاصل جمع هیجان و هرج و مرج چیست؟

رابطه عوامفریبی و کارهای نمایشی چیست؟

آیا همه چیز طبق برنامه پیش می رود؟

?What is the next big thing

رابطه سواد و سلامت چیست؟

نتیجه اشتباه فهمیدن چیست؟

رابطه اندیشه و آرامش چیست؟

در ایران چه خبر است؟

در اروپا چه خبر است؟

در آمریکا چه خبر است؟

در خاورمیانه چه خبر است؟

در آفریقا چه خبر است؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 04:59 ب.ظ

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 06:11 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه انقلاب و جیره بندی چیست؟

رابطه جنگ و جیره بندی چیست؟

رابطه انقلابی گری و عقلانیت چیست؟

رابطه خودسری و خصومت چیست؟

رابطه شرارت و شروور چیست؟

رابطه ظلم و ظاهرسازی چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع ظلم و ظاهرسازی چیست؟

رابطه القا و اغوا چیست؟

رابطه ظلم و ظلمت چیست؟

رابطه محیط زیست و حقوق بشر چیست؟

آن حکومت افراطی برای حفظ وضع موجود از چه شیوه ها و شگردهایی استفاده می کند؟

آن حکومت افراطی برای حفظ قدرت از چه شیوه ها و شگردهایی استفاده می کند؟

مرکز مدیریت آن حکومت مذهبی افراطی کجاست؟

مرکز مدیریت آن حکومت نظامی مذهبی کجاست؟

مرکز مدیریت آن حکومت افراطی و تروریستی کجاست؟

رابطه دفاع و دیپلماسی چیست؟

آیا رأی مردم به یک نظام سیاسی برای نسل‌های بعد هم الزام‌آور است؟

حاصل جمع دیکتاتوری و جنگ طلبی چیست؟

علت سقوط آن نظام سیاسی چه بود؟

میزان ترک تحصیل در کشور چقدر است؟

نتیجه ترک تحصیل چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و آشوب چیست؟

رابطه حکومت خودسر و خیابان گردی چیست؟

رابطه خودسری و خیت کاشتن چیست؟

سطح کنترل معقول چیست؟

رابطه فاشیسم و فرمالیسم چیست؟

رابطه خودخواهی و ترس چیست؟

نتیجه قانونی شدن ازدواج همجنس گرایان چیست؟

چرا آن ملت به این روز افتاد؟

چرا آن کشور به این روز افتاد؟

رابطه اعتماد و امید چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قید و بند زیاد چیست؟

چرا هیچ کس در آن حکومت استعفاء نمی دهد؟

استراتژی آزادی آن ملت چیست؟

فرآیند فرمالیسم چگونه است؟

انباشت قدرت بیش از حد نیاز چه فایده ای دارد؟

رابطه دلالی و دور زدن قانون چیست؟

مهمترین چالشهای سیاست خارجی ایران چیست؟

مهمترین چالشهای سیاست خارجی آمریکا چیست؟

رابطه اوضاع قاراشمیش دنیا و چالشهای ترکیبی چیست؟

چرا در آن حکومت مذهبی ، موارد قانون گریزی خیلی زیاد است؟

چرا در آن حکومت مذهبی ، موارد نقض اصول اخلاقی خیلی زیاد است؟

چرا در آن حکومت مذهبی ، موارد نقض حقوق بشر خیلی زیاد است؟

رابطه فرمالیسم و فریبکاری چیست؟

رابطه حکومت بد و سرطان چیست؟

رابطه انقلاب و سرطان چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دخل و تصرف چیست؟

علامت خوشحالی چیست؟

علامت خوشبختی چیست؟

سن مافیا گری چقدر است؟

سن افراط گری و تروریسم چقدر است؟

رابطه خودسری و اغراق چیست؟

مشکلات آن ملت دقیقاً چیست؟

حاصل جمع فرمالیسم فرهنگی ، فرمالیسم سیاسی و فرمالیسم اقتصادی چیست؟

رابطه مهاجرت و امنیت چیست؟

حاصل جمع حکومت بدنام و اپوزیسیون بدنام چیست؟

رابطه dictatorship و corruption چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دربدری چیست؟

رابطه قدرت سیاسی و فساد اخلاقی چیست؟

موضوعات مختلف حقوق بشر چیست؟

موضوعات مختلف محیط زیست چیست؟

?What made that dictatorship extinct

?What caused the extinction of the race of that dictators

رابطه قدرت و چاپلوسی چیست؟

بهترین زمان برای تغییر ساختار سیاسی چه موقع است؟

بهترین روش تغییر ساختار سیاسی چیست؟

رابطه خودسری و خدعه چیست؟

رابطه خودسری و خودپرستی چیست؟

چطور افراط گری مذهبی به این مرحله رسیده؟

چطور مافیای مذهبی به این مرحله رسیده؟

چطور افراط گری و تروریسم به این مرحله رسیده؟

وضعیت بد جوی تا کی ادامه دارد؟

وضعیت بد سیاسی تا کی ادامه دارد؟

چرا کار به اینجا کشید؟

پشت صحنه و دکور سیاست و حکومت چه می گذرد؟

رابطه عدالت و شفافیت چیست؟

مگر راحتی شاخت می زد؟!

استانداردهای آزادی چیست؟

استانداردهای اعتدال چیست؟

استانداردهای دموکراسی چیست؟

استانداردهای حقوق بشر چیست؟

استانداردهای صلح و ثبات چیست؟

استانداردهای توسعه و پیشرفت چیست؟

رابطه صبر و ظفر چیست؟

رابطه فساد و نقض حقوق بشر چیست؟

رابطه dictatorship و darkness چیست؟

رابطه افراط گری و تروریسم و استبداد چیست؟

رابطه افراط گری و تروریسم و استعمار چیست؟

رابطه فقر و فساد و تبعیض و دلالی چیست؟

رابطه احتکار و دلالی چیست؟

رابطه بازار سیاه و دلالی چیست؟

رابطه اقتصاد زیرزمینی و دلالی چیست؟

حاصل جمع اسلام و کمونیسم چیست؟

حاصل جمع تشیع و کمونیسم چیست؟

رابطه حکومت ظالم و زهر چشم گرفتن از مردم چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 06:09 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

اگر همه قاضی شوند و حکم صادر کنند چه اتفاقی می افتد؟

اگر همه اطلاعاتی شوند و جاسوسی کنند چه اتفاقی می افتد؟

اگر همه سیاستمدار و دیپلمات شوند و در مورد سیاست و دیپلماسی اظهار نظر و موضعگیری کنند چه اتفاقی می افتد؟

اگر همه نیروی نظامی و امنیتی شوند و بخواهند در امور نظامی و امنیتی دخالت کنند چه اتفاقی می افتد؟

اگر همه مفسر دین و مذهب شوند و بخواهند دین و مذهب را تفسیر به راَی کنند چه اتفاقی می افتد؟

نتیجه برداشت غلط از دین چیست؟

حاصل جمع تروریسم شیعی و تروریسم سنی چیست؟

آیا افراط و تفریط بی انتهاست؟

آیا استبداد بی انتهاست؟

آیا افراط گری و تروریسم بی انتهاست؟

رابطه خودسری و خشونت چیست؟

حاصل جمع خودسری و پنهانکاری چیست؟

رابطه تظاهر و تضاد چیست؟

رابطه انقلاب و آشوب و خشونت چیست؟

رابطه انقلاب و ادامه استبداد چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دست به سر کردن مردم چیست؟

رابطه جنگ و جهنم چیست؟

?the religious government , 35 years later , did it fail

راه حل بحران هویت چیست؟

?What is the cure for this disease

?What is the solution for this problem

رابطه سیگنال جعلی و سقوط چیست؟

رابطه قدرت مطلق و سیگنال قلابی چیست؟

رابطه تحریم و تخریب چیست؟

رابطه تحریم و فساد چیست؟

مگر حکومت نظامی نیست؟

مگر حکومت نظامی مذهبی نیست؟

رابطه سرقت سیاسی و ثروت باد آورده چیست؟

معنی کودتای مذهبی چیست؟

معنی کودتای قضایی چیست؟

معنی کودتای پارلمانی چیست؟

از نظر سیاسی رابطه خودشیفتگی و انزوا چیست؟

?Is it true

تحولات سیاسی چند مرحله دارد؟

آیا آن ملت آمادگی رفتن به مرحله بعدی تحولات سیاسی را دارد؟

فرق شاه دزد و دزد چیست؟

رابطه حکومت ظالمانه و ضربه روانی به ملت چیست؟

رابطه خودشیفتگی و خودسری چیست؟

رابطه خودشیفتگی و خودفریبی چیست؟

رابطه حیرت و ترس چیست؟

رابطه حیرت و سوء ظن چیست؟

رابطه فریبکاری و فتنه گری چیست؟

رابطه خودسری و فتنه جویی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و سرکوب قیام ملی چیست؟

رابطه ظلم و زلزله چیست؟

رابطه مطالعه و معده چیست؟!

رابطه ملت از هم گسیخته و خانواده های از هم گسیخته چیست؟

علتهای اصلی انقلاب و آشفتگی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دیوانسالاری چیست؟

?Can we trust this government

?Is it worth it

حاصل جمع تجارت اسلحه ، تجارت لوازم آرایشی و تجارت سکس چیست؟!

مشکلات متوقف کننده آزادی در آن کشور چیست؟

وظایف یک حکومت اساساً چیست؟

ضمانت اجرای سیاست خارجی و دیپلماسی چیست؟

ضمانت اجرای توسعه و پیشرفت چیست؟

رابطه شرارت و شوک چیست؟

رابطه تربیت و طبیعت چیست؟

چه چیزی باعث می شود که یک حکومت هزینه سنگین و طولانی را به ملت خود تحمیل کند؟

رابطه دیکتاتوری و اقتصاد زیرزمینی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و فرار مالیاتی چیست؟

رابطه مذهب و حقوق بشر چیست؟

تاثیر مذهب بر حقوق بشر چیست؟

رابطه اولویت بندی و هماهنگی چیست؟

تاثیر سیاستهای ریاضتی بر حقوق بشر چیست؟

رابطه انقلاب و اسرافکاری چیست؟

چرا آن رهبران سیاسی به توصیه نخبگان و متخصصان توجه نمی کنند؟

رابطه رشد و نظم چیست؟

رابطه توسعه و نظم چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دروغ پراکنی چیست؟

رابطه از کوره در رفتن و دبه درآوردن چیست؟

رابطه اصلاحات و اعتماد چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دبه درآوردن چیست؟

رابطه health و wealth چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دوبهم زنی چیست؟

چرا دشمن تراشی می کنید؟

?Will our vote change country

رابطه قدرت مطلق و قلدری و منم منم چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دندان تیز کردن برای منابع مادی و انسانی چیست؟

رابطه مشاوره و همکاری چیست؟

رابطه خودسری و خطاکاری چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غلط کاری چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قحط الرجال چیست؟

رابطه سکوت خلاق و آرامش چیست؟

رابطه سیاست خارجی و رقابت چیست؟

رابطه توسعه و رقابت چیست؟

رابطه نظام سیاسی ناعادلانه و ناله مردم چیست؟

رابطه غربتی و غارت چیست؟

رابطه خودسری و خرابه چیست؟

آن حکومت با اعتماد ملت خود چکار کرد؟

آن حکومت با امانت ملت خود چکار کرد؟

رابطه خودسری و خیمه شب بازی چیست؟

حاصل جمع غارت و تخریب میراث فرهنگی چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع عصبی بودن و عقده ای بودن چیست؟

روشهای شناخت میزان اعتماد چیست؟

معنی secular justice چیست؟

رابطه خلع سلاح و امنیت چیست؟

از نظر سیاسی رابطه خودسری و خطای تاریخی چیست؟

اگر آن ملت با حکومت دیکتاتوری خود مماشات کند آیا می تواند به آزادی دست یابد؟

اگر آن ملت با حکومت دیکتاتوری خود مماشات کند آیا می تواند به دموکراسی دست یابد؟

اگر آن ملت با حکومت دیکتاتوری خود مماشات کند آیا می تواند به حقوق بشر دست یابد؟

اگر آن ملت با حکومت دیکتاتوری خود مماشات کند آیا می تواند به توسعه و پیشرفت دست یابد؟

رابطه تعادل و تنوع چیست؟

رابطه خودسری و خالی بندی چیست؟

رابطه خودسری و خشم چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 06:08 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

آیا تاکنون اندیشیده اید چرا افراط و تفریط وجود دارد؟

آیا تاکنون اندیشیده اید چرا افراط گری و تروریسم وجود دارد؟

آیا تاکنون اندیشیده اید چرا افراط گری قومی و مذهبی وجود دارد؟

چی شد که ما اینطور شدیم؟

چرا آن جماعت خنگ بازی درمی آورد؟

از نظر سیاسی رابطه خودسری و خرج تراشی چیست؟

حاصل جمع ملت متزلزل و اپوزیسیون متزلزل چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غریزه چیست؟

رابطه اعتبار و صداقت چیست؟

آیا حباب دارای قدرت است؟

چگونه می توان اندازه واقعی مشکلات را تشخیص داد؟

رابطه اعتدال و آگاهی چیست؟

رابطه اعتدال و خرسندی چیست؟

رابطه اعتدال و رضایت چیست؟

حاصل جمع اولیاء متعادل ، مربیان متعادل و دانش آموزان متعادل چیست؟

رابطه هارمونی و انباشت ثروت و قدرت چیست؟

رابطه مداحی و ملوک الطوایفی چیست؟

رابطه مداحی و ارباب و رعیتی چیست؟

رابطه مداحی و مرید و مرادی چیست؟

حاصل جمع قضاوت سطحی و تحلیل آبکی چیست؟

رابطه آینده و انتخاب چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قهرمان بازی چیست؟

ویژگیهای یک حکومت متعادل چیست؟

ویژگیهای یک دولت متعادل چیست؟

ویژگیهای یک سیاستمدار متعادل چیست؟

رابطه افزایش افراطی جمعیت و افزایش افراطی نیروهای نظامی و امنیتی در کشورهای جهان سوم چیست؟

حاصل جمع افزایش افراطی جمعیت و افزایش افراطی نیروهای نظامی و امنیتی چیست؟

حمایت از حکومت بدردنخور چه فایده ای دارد؟

آن حکومت مذهبی افراطی از جان ملت خود چه می خواهد؟

آن حکومت مذهبی افراطی از جان مردم دنیا چه می خواهد؟

?What happens here

?Who are we

?What do we do now

از نظر سیاسی حاصل جمع عصبانیت و لجبازی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دهن کجی چیست؟

رابطه توازن و مدارا چیست؟

ملت ایران چه درسهایی از انقلاب 1357 گرفته است؟

چرا جامعه بین المللی حریف یک اقلیت بسیار کوچک افراطی و تروریستی نمی شود؟

چرا جامعه بین المللی حریف آن حکومت افراطی و تروریستی نمی شود؟

چرا آن ملت بزرگ حریف حکومت دیکتاتوری بسیار کوچک خود نمی شود؟

رابطه خودشیفتگی و تفرقه انداختن چیست؟

تغییر سیاسی باید چه موقع باشد؟

رابطه پیشرفت و امنیت چیست؟

رابطه پیشرفت و صلح چیست؟

آن حکومت به جهان چگونه می نگرد؟

آن حکومت به خاورمیانه چگونه می نگرد؟

آن حکومت به کشور خود چگونه می نگرد؟

آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟

روشهای ارزیابی خسارتهای حکومتهای نامتعادل چیست؟

رابطه ظلم و زخم زبان چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قیل و قال چیست؟

آیا مردم بازیچه حکومتها هستند؟

رابطه افراط گری و اضطراب چیست؟

چگونه می توان این سرمای سیاسی بی سابقه را توضیح داد؟

رابطه دیکتاتوری و دشمن درست کردن چیست؟

حاصل جمع رانت و رشوه چیست؟

رابطه ظلم و زیاده روی چیست؟

از نظر سیاسی رابطه خودسری و خرابی چیست؟

آن سیاهی چه بود که مثل بختک روی آن ملت افتاد؟

?How can you live with this bad-tempered government

رابطه دیکتاتوری و درد چیست؟

آیا دیکتاتوری درد بی درمان است؟

حاصل جمع double-dealer و double entendre چیست؟

علل و عواقب افزایش زندانها و یتیم خانه ها چیست؟

چرا برخی فکر می کنند علامه دهر هستند؟!

مردم چه می گویند؟

رابطه قدرت مطلق و قیل و قال چیست؟

رابطه انعطاف پذیری و انصاف چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع جهل و غصب چیست؟

حاصل جمع قدرت سیاسی ، جهل و انتقام گیری شخصی چیست؟

?What offense have I committed that qualifies me to be fined

چرا باید توسعه و پیشرفت آن مملکت این همه معطلی داشته باشد؟

رابطه خودسری و خامی چیست؟

رابطه خودسری و خباثت چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قدی چیست؟

چرا خودسری می کنید؟

چرا به خودسری ادامه می دهید؟

مگر اینجا چاله میدان است؟

در صورت ادامه این وضعیت چه خواهد شد؟

آیا افراط گری و تروریسم ربطی به دین و مذهب دارد؟

حاصل جمع جنجال تبلیغاتی و جنگ چیست؟

رابطه ظالم و زیرآب زدن چیست؟

رابطه خودسری و رفتار خصمانه چیست؟

رابطه خودسری و نگاه خصمانه چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دستکاری چیست؟

وضعیت آخرین رهبران سیاسی در هنگام فروپاشی رژیمهای سیاسی چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین امپراطورها در هنگام فروپاشی امپراطوری چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین امپراطور روم در هنگام فروپاشی امپراطوری چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین امپراطور عثمانی در هنگام فروپاشی امپراطوری چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین امپراطور ایران در هنگام فروپاشی امپراطوری چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین امپراطور روسیه در هنگام فروپاشی امپراطوری چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین امپراطور اتریش - مجارستان در هنگام فروپاشی امپراطوری چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین امپراطور آلمان در هنگام فروپاشی امپراطوری چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین رهبر جمهوری اسلامی در هنگام فروپاشی آن جمهوری اسلامی چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین پادشاه فرانسه در هنگام فروپاشی رژیم پادشاهی چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین پادشاه ایران در هنگام فروپاشی رژیم پادشاهی چگونه بوده است؟

حاصل جمع تعصب و ندانم کاری چیست؟

چه کسی آن اتهام را وارد کرده است و انگیزه اش چه بوده است؟

رابطه خودسری و خدعه چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غضب چیست؟

?by whom will it be built

رابطه حرافی و حقه بازی چیست؟

رابطه حرافی و سطحی نگری چیست؟

چه انتخابی درست و چه انتخابی نادرست است؟

چه انتصابی درست و چه انتصابی نادرست است؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 06:06 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

چرا معمولاً سهم ملتها از قدرت از سهم حکومتها کمتر است؟

امکان توسعه و پیشرفت با حکومت متعادل بیشتر است یا با حکومت نامتعادل؟

حاصل جمع نقض گسترده حقوق بشر و تخریب گسترده محیط زیست چیست؟

حاصل جمع تخریب گسترده سیاست داخلی و تخریب گسترده سیاست خارجی چیست؟

آیا من درست مملکت داری می کنم؟

آیا ما درست مملکت داری می کنیم؟

?How do matters stand

رابطه لجاجت و لجام گسیختگی چیست؟

رابطه جنگ و لجاجت چیست؟

رابطه جنگ و جهالت چیست؟

رابطه ظلم و زمخت چیست؟

چه وقتهایی نباید به حکومت اعتماد کرد؟

چه وقتهایی نباید به رهبران سیاسی اعتماد کرد؟

رابطه خشونت و آوارگی چیست؟

رابطه خودسری و آوارگی چیست؟

مهمترین عوامل افسردگی چیست؟

?What will befall his

رابطه انقلاب و فاجعه انسانی چیست؟

رابطه انقلاب و فاجعه ملی چیست؟

?What is your size

رابطه خودسری و خبث طینت چیست؟

خدایا چه کنیم؟!

حاصل جمع زبان بازی و زبان درازی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و زبان درازی چیست؟

رابطه قانون و احساسات و عواطف چیست؟

درونمایه این حکومت دیکتاتوری چیست؟

?How to make the country better

وضع کنونی ملت ایران چگونه است؟

رابطه a tranquil mind و a tranquil life چیست؟

رابطه دیکتاتوری و فرهنگ ملی چیست؟

حاصل جمع دوراندیشی و اراده قوی چیست؟

حاصل جمع جهالت و لجاجت چیست؟

رابطه ظلم و زخم چیست؟

چرا همه را تعقیب می کنید؟

رابطه خودسری و خاکستر چیست؟

حاصل جمع گروگانگیری دیپلماتهای خارجی و تقلب در انتخابات داخلی چیست؟

آن حکومت چکار دارد می کند؟

هیچ معلومه آن حکومت چکار دارد می کند؟

بین سالهای 1958 تا 1962 در چین چه گذشت؟

نتیجه انقلاب فرهنگی در چین چه بود؟

در دوران حکومت هیتلر در آلمان چه گذشت؟

در دوران حکومت موسولینی در ایتالیا چه گذشت؟

در دوران حکومت کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی چه گذشت؟

نتیجه جنگ سرد در اتحاد جماهیر شوروی چه بود؟

نتیجه مسابقه تسلیحاتی در اتحاد جماهیر شوروی چه بود؟

نتیجه گروگانگیری ، جنگ 8 ساله و برنامه اتمی در جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟

نتیجه جنگ سرد در جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟

نتیجه مسابقه تسلیحاتی در جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟

در دوران حکومت کمونیستی در کره شمالی چه گذشته است؟

نتیجه جنگ سرد در کره شمالی چه بوده است؟

نتیجه مسابقه تسلیحاتی در کره شمالی چه بوده است؟

رابطه جنگ سرد و مسابقه تسلیحاتی چیست؟

رابطه افراط گری سیاسی - ایدئولوژیک و مسابقه تسلیحاتی چیست؟

رابطه حکومت مذهبی افراطی و مسابقه تسلیحاتی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دنگ و فنگ چیست؟

افراط گرایان و تروریستها ، طبیعت را چگونه می بینند؟

افراط گرایان و تروریستها ، انسان را چگونه می بینند؟

افراط گرایان و تروریستها ، جامعه را چگونه می بینند؟

افراط گرایان و تروریستها ، سیاست و حکومت را چگونه می بینند؟

افراط گرایان و تروریستها ، دنیا را چگونه می بینند؟

افراط گرایان قومی و مذهبی ، طبیعت را چگونه می بینند؟

افراط گرایان قومی و مذهبی ، انسان را چگونه می بینند؟

افراط گرایان قومی و مذهبی ، جامعه را چگونه می بینند؟

افراط گرایان قومی و مذهبی ، سیاست و حکومت را چگونه می بینند؟

افراط گرایان قومی و مذهبی ، دنیا را چگونه می بینند؟

دیکتاتورها ، طبیعت را چگونه می بینند؟

دیکتاتورها ، انسان را چگونه می بینند؟

دیکتاتورها ، جامعه را چگونه می بینند؟

دیکتاتورها ، سیاست و حکومت را چگونه می بینند؟

دیکتاتورها ، دنیا را چگونه می بینند؟

استعمارگران ، طبیعت را چگونه می بینند؟

استعمارگران ، انسان را چگونه می بینند؟

استعمارگران ، جامعه را چگونه می بینند؟

استعمارگران ، سیاست و حکومت را چگونه می بینند؟

استعمارگران ، دنیا را چگونه می بینند؟

رابطه liberty و light چیست؟

دیکتاتور را کجا پنهان کرده بودید؟

آیا ممکن است شیطان در چهره یک روحانی ظاهر شود؟

آیا ممکن است دشمن در چهره یک دوست ظاهر شود؟

آیا ممکن است دشمن در چهره یک روحانی ظاهر شود؟

رابطه سرطان سیاسی و سوء مدیریت سیاسی چیست؟

چه کسی فکر می کرد اوضاع مملکت اینطوری می شه؟

شباهتها و تفاوتهای حکومت نظامی و حکومت مذهبی چیست؟

حاصل جمع اندیشه سیاسی متعادل ، اندیشه اقتصادی متعادل و اندیشه فرهنگی متعادل چیست؟

نتیجه برداشت نژاد پرستانه از انسان ، طبیعت ، جامعه ، سیاست و حکومت و روابط بین الملل چیست؟

نتیجه برداشت مذهب پرستانه از انسان ، طبیعت ، جامعه ، سیاست و حکومت و روابط بین الملل چیست؟

رابطه اعتماد و امنیت چیست؟

فرق انسان و عدد چیست؟

رابطه آزادی عمل ، سرعت عمل و ابتکار عمل چیست؟

حاصل جمع آزادی عمل ، سرعت عمل و ابتکار عمل چیست؟

رابطه تواضع و تعادل چیست؟

حاصل جمع خدا سازی ، پیغمبر سازی ، امام سازی ، شهید سازی ، دین سازی و مذهب سازی چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع خدا سازی ، پیغمبر سازی ، امام سازی ، شهید سازی ، دین سازی و مذهب سازی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قفل شدن اوضاع کشور چیست؟

رابطه انباشت اطلاعات و انباشت قدرت و ثروت چیست؟

رابطه اعتدال و انعطاف پذیری چیست؟

رابطه آموزش و انعطاف پذیری چیست؟

چگونه می توان رهبری سیاسی در کشورهای دیکتاتوری را قانونمند کرد؟

رابطه religiosity و degeneration چیست؟

رابطه جور و جفا چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 06:04 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه دلالی و فساد چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دلالی چیست؟

رابطه دیپلماسی و دلالی چیست؟

چیزهای غیرواقعی که به عنوان واقعی پذیرفته ایم چیست؟

چیزهای بدلی که به عنوان اصل پذیرفته ایم چیست؟

رابطه هیئت حاکمه چین و روسیه با حقوق بشر چیست؟

پشت صحنه سیاست چه می گذرد؟

رابطه دیکتاتور و دژخیم چیست؟

معیارهای خوشبختی چیست؟

رابطه ثروت و سعادت چیست؟

رابطه امنیت و سعادت چیست؟

?What makes Iran so happy

فرق پیشنهاد و تحمیل چیست؟

دستاورد اپوزیسیون آن کشور در چند دهه اخیر چیست؟

نقاط قوت و ضعف اپوزیسیون آن کشور در چند دهه اخیر چیست؟

رابطه قدرت مطلق و اوضاع قاراشمیش چیست؟

رابطه حکومت مذهبی افراطی و اوضاع هردمبیل چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دکور چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دکوراژه چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غد بازی چیست؟

حکومت مذهبی افراطی ملت خود را به کجا می برد؟

رابطه جنگ و عقده چیست؟

رابطه جنگهای داخلی و رهبران عقده ای چیست؟

رابطه جنگهای جهانی و رهبران عقده ای چیست؟

چه زاویه هایی برای شناخت دقیق تر افراط گری و تروریسم مناسب است؟

چه زاویه هایی برای شناخت دقیق تر افراط گری مذهبی مناسب است؟

چه زاویه هایی برای شناخت دقیق تر دیکتاتوری مناسب است؟

چه زاویه هایی برای شناخت دقیق تر دنیا مناسب است؟

رابطه دانش و دوراندیشی چیست؟

آیا اینترنت بزرگترین منبع اطلاعاتی است؟

منشاء افراط گری و تروریسم مذهبی چیست؟

شادترین لحظه زندگی یک ملت چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع سوء ظن و سرزنش چیست؟

چگونه می توان حافظه آن ملت را بکار انداخت؟

رابطه تروریسم و توحش چیست؟

رابطه خطا و خفا چیست؟

رابطه خودسری و خطا چیست؟

رابطه دانایی و بردباری چیست؟

رابطه دینداری و دروغ چیست؟!

رابطه دینداری و عهد شکنی چیست؟!

رابطه دینداری و خیانت در امانت چیست؟!

رابطه عدالت و صلح چیست؟

چگونه می توان به جنگ فرقه ای پایان داد؟

بهترین و موثرترین روش مبارزه با افراط گری مذهبی چیست؟

رابطه دو ضرب المثل زیر چیست؟

ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان.

خود کرده را تدبیر نیست.

حاصل جمع راستگویی و سخاوتمندی چیست؟

رابطه ذخیره کردن تربیت و تعادل چیست؟

رابطه ذخیره کردن ظلم و عدم تعادل چیست؟

رابطه ذخیره کردن فرمالیسم و عدم تعادل چیست؟

رابطه آزادی و سقوط آزاد حکومت دیکتاتوری چیست؟

رابطه حکومت دیکتاتوری و حاشیه نشینی چیست؟

رابطه حکومت دیکتاتوری و حاشیه رفتن چیست؟

رابطه خودسری و اقدامات خصمانه چیست؟

رابطه society و integration چیست؟

رابطه economy و human rights چیست؟

سطوح مختلف تحلیل بردگی مدرن چیست؟

رابطه باند و بانک چیست؟

رابطه حکومت بد و حلبی آباد چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و بزهکاری چیست؟

رابطه امنیت فکری و امنیت شغلی چیست؟

?What does the fox say

چه چیزی در راه است؟

رابطه ظلم و ظاهرسازی چیست؟

آن یک حادثه بوده یا نقشه قبلی؟

نتیجه سپردن کارهای بزرگ به آدمهای کوچک چیست؟

مگر شما خدا و پیغمبر را نمی شناسید که اینطور به مردم ظلم می کنید؟

رابطه ظالم و زبان درازی چیست؟

?Have you forgotten how you needed help

?Don't you know

شباهتهای ظالم و زالو چیست؟

شباهتهای ضحاک و زالو چیست؟

حاصل جمع امنیت ، عدالت و رفاه چیست؟

رابطه مدارا و خرد چیست؟

بدترین نوع ظلم چیست؟

رابطه افراط و تفریط و ازهم گسیختگی چیست؟

این همه هزینه برای چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دستگیر کردن مخالفین و منتقدین چیست؟

منشاء افراط گری مذهبی چیست؟

منشاء افراط گری و تروریسم چیست؟

رابطه اقتصاد و سیاست خارجی چیست؟

حاصل جمع سوء استفاده از مذهب و سوء استفاده از حقوق بشر چیست؟

رابطه انتخابات و امید چیست؟

رابطه انتخابات و آزادی چیست؟

رابطه تعادل و تغذیه چیست؟

?What is politics

?What is equilibrium

?What is moderation

?What is policy

?What is peace

?What is injustice

?What is formalism

رابطه تعادل و تضمین چیست؟

آیا می توان از کامپیوتر به عنوان یک جنگ افزار استفاده کرد؟

رابطه دیکتاتوری و عنصر نامطلوب چیست؟

آخر داستان دیکتاتوری چیست؟

رابطه شرارت و شارلاتانیسم چیست؟

رابطه ظاهرسازی و فریبکاری چیست؟

حاصل جمع مافیای سیاست خارجی ، مافیای نفت ، مافیای دارو ، مافیای صنعت ، مافیای معدن ، مافیای تجارت ، مافیای مذهب ، مافیای کشاورزی ، مافیای قضایی ، مافیای پارلمانی ، مافیای اطلاعات و امنیت ، مافیای نیروهای مسلح ، مافیای ورزش و مافیای مخابرات چیست؟

رابطه عقل و تشخیص چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 06:02 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

حاصل جمع ناامنی ، ترس و تنفر چیست؟

رابطه سیاست و هنر چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قدرنشناسی چیست؟

?Do you know where it is

رابطه ثبات سیاسی و رشد اقتصادی چیست؟

رابطه ظلم و زیاده خواهی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و زیاده خواهی چیست؟

رابطه تحریم و تعادل چیست؟

?Who comes

رابطه خودسری و قتل عمد چیست؟

رابطه برنامه هسته ای و حقوق بشر چیست؟

رابطه آموزش و آگاهی چیست؟

رابطه انقلاب و اغتشاش چیست؟

حد و حدود خطر حکومت مذهبی افراطی چیست؟

حد و حدود خطر افراط گری مذهبی چیست؟

?Is the dictatorship infinite

?Do you know what a big mistake you've made

رابطه global trade deal و development چیست؟

رابطه قانون اساسی و حقوق بشر چیست؟

حاصل جمع اختلافات داخلی و اختلافات بین المللی چیست؟

?freedom how

رابطه دیکتاتوری و دوز و کلک چیست؟

رابطه دوستی و دلگرمی چیست؟

رابطه دشمنی و دل چرکینی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دورنگی چیست؟

حاصل جمع قلدری سیاسی ، نژادی و مذهبی چیست؟

چگونه می توانیم قلدری سیاسی را متوقف کنیم؟

چگونه می توانیم قلدری نژادی و مذهبی را متوقف کنیم؟

رابطه توسعه و فرهنگ چیست؟

رابطه انقلاب و اختلافات طبقاتی چیست؟

رابطه انقلاب و اختلافات خانوادگی چیست؟

رابطه انقلاب و اختلافات داخلی چیست؟

رابطه انقلاب و اختلافات بین المللی چیست؟

حاصل جمع پارازیت و سانسور و فیلترینگ چیست؟

رابطه استعمار و میلیتاریسم چیست؟

رابطه استبداد و میلیتاریسم چیست؟

رابطه حکومت انقلابی و میلیتاریسم چیست؟

رابطه حکومت انقلابی و پارازیت ، سانسور و فیلتر چیست؟

رابطه حکومت انقلابی و نقض حقوق بشر چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دخل و تصرف چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قبضه کردن چیست؟

?freedom when

رابطه توسعه و مشارکت چیست؟

رابطه تعصب و پیشداوری چیست؟

حاصل جمع تعصب و پیشداوری چیست؟

این همه تاَخیر برای چیست؟

از نظر سیاسی نتیجه آراء سرگردان چیست؟

?Why is this politician such an airhead

?Why is this people such an airhead

رابطه مذهب پرستی و محو شدن چیست؟

شباهتهای وعده و وعید و حباب چیست؟

حاصل جمع دروغ ، خلف وعده و خیانت چیست؟

رابطه خودسری و خلف وعده چیست؟

از نظر سیاسی نتیجه آراء مبتنی بر اطلاعات و تجربیات اندک چیست؟

?What is next for the opposition

رابطه ثبات و خلاقیت چیست؟

رابطه تولید ناخالص ملی و آموزش چیست؟

نمادهای افراط گری مذهبی چیست؟

رابطه شرارت و شانتاژ چیست؟

نتیجه حکومت مبتنی بر خیل نیروهای خودسر چیست؟

نتیجه حکومت مبتنی بر خیل مزدوران شرور چیست؟

حاصل جمع حکومت استبدادی و اپوزیسیون استبدادی چیست؟!

این حکومت چه کار دارد می کند؟!

اولویت اول مردم ایران چیست؟

رابطه قدرت مطلق و سیر قهقرایی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و انتخابات تقلبی چیست؟

رابطه حکومت مذهبی افراطی و مشت آهنین چیست؟

رابطه رهبری کاریزماتیک و دیکتاتوری چیست؟

رابطه اطلاعات و دفاع چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غلظت قلدری چیست؟

حد همگرایی چیست؟

?What is your intention in doing this

روشهای اندازه گیری دقیق سیاست و حکومت چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق سیاست خارجی و دیپلماسی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق امنیت ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق قدرت ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق توسعه ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق اتحاد ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق آشتی ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق منابع ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق منافع ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق اطلاعات ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق دفاع ملی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق آزادی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق اعتدال چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق عدالت چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق دموکراسی چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق حقوق بشر چیست؟

روشهای اندازه گیری دقیق صلح و ثبات چیست؟

رابطه تعصب و جهل چیست؟

رابطه تعصب و توسل به خشونت چیست؟

?Is two better than one

رابطه افراط گری مذهبی و توسل به خشونت چیست؟

رابطه حکومت مذهبی افراطی و توسل به خشونت چیست؟

رابطه خودسری و توسل به خشونت چیست؟

رابطه حکومت خودسر و توسل به خشونت چیست؟

رابطه اطلاعات و امنیت چیست؟

رابطه آزادی و امنیت چیست؟

حد حکومت چیست؟

حد حاکمیت ملی چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 06:00 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

به کجا چنین شتابان؟

رابطه قدرت مطلق و قهر و تهر چیست؟

رابطه قدرت مطلق و اقدامات قهرآمیز چیست؟

رابطه نژاد پرستی و سرکوب چیست؟

رابطه مذهب پرستی و سرکوب چیست؟

اگر خدا می بخشد چرا ما نبخشیم؟

فوت و فن آزادی و دموکراسی چیست؟

مراحل آزادی و دموکراسی چیست؟

اولویتهای امنیت ملی ایران چیست؟

حداقل و حداکثر حقوق بشر چیست؟

رابطه قدرت ملی و حقوق مدنی چیست؟

رابطه امنیت ملی و حقوق مدنی چیست؟

رابطه نقد و نقل و انتقال سیاسی چیست؟

ویژگیهای نسل جدید دیکتاتوری چیست؟

رابطه تروریسم و فساد چیست؟

رابطه دیکتاتوری و استعفاء چیست؟!

رابطه نظام دیکتاتوری و درو کردن منتقدین چیست؟

رابطه دیکتاتوری و سرکوب چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دستکاری قوانین چیست؟

رابطه نظام دیکتاتوری و نوچه پروری چیست؟

رابطه نظام استبدادی و نرده آهنی چیست؟

رابطه نظام دیکتاتوری و دیوار آهنین چیست؟

رابطه قدرت مطلق و رفتار غیرمنصفانه چیست؟

رابطه قدرت مطلق و رفتار غیرمحترمانه چیست؟

رابطه قدرت مطلق و رفتار غیرانسانی چیست؟

نقش آن رهبر سیاسی در وضعیت نابسامان کشور چیست؟

رابطه نیروهای نظامی و امنیتی و حقوق بشر چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قضاوت چیست؟

حاصل جمع قدرت مطلق و نیروهای نظامی و امنیتی خودسر چیست؟

حاصل جمع سیاست و مذهب چیست؟

عوامل عمده مرگ و میر در ایران چیست؟

انواع سعادت و خوشبختی کدامند؟

رابطه خودسری و خودخواهی چیست؟

رابطه تعادل و ترقی چیست؟

رابطه جو سازی ، صحنه سازی ، پرونده سازی ، جریان سازی ، حساب سازی و شخصیت سازی چیست؟

حاصل جمع جو سازی ، صحنه سازی ، پرونده سازی ، جریان سازی ، حساب سازی و شخصیت سازی چیست؟

رابطه تقلید و ابتکار چیست؟

رابطه عملیات انتحاری و تقلید کورکورانه چیست؟

حدود مسئولیت حکومت چیست؟

رابطه انقلاب و پریشانی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و بی اعتنایی مطلق به شاهدان چیست؟

رابطه جاه طلبی و جنگ چیست؟

رابطه تعصب و تبعیض چیست؟

حاصل جمع تعصب و تبعیض چیست؟

رابطه ترافیک ، آلودگی محیط زیست و سوء مدیریت چیست؟

حاصل جمع ترافیک ، آلودگی محیط زیست ، فقر ، فساد و تبعیض چیست؟

?What's going on

?What is happening now

رابطه خودسری و خسران چیست؟

رابطه نظم و قانون چیست؟

رابطه انقلاب و قانون چیست؟

رابطه انقلابیون و قانون چیست؟

رابطه انقلاب و بی نظمی چیست؟

رابطه انقلاب و آشفتگی چیست؟

رابطه دیکتاتوری مدرن و دکوراسیون چیست؟

نیروهای نظامی و امنیتی آن کشور در کدام طرف قرار دارند ، طرف ملت یا مقابل ملت؟

چگونه می توانیم دنیای اطرافمان را بهتر بشناسیم؟

از نظر سیاسی رابطه یکدندگی و یکه تازی چیست؟

از نظر سیاسی نتیجه یکدندگی و یکه تازی چیست؟

?Will the tiff between those two friends be resolved

حاصل جمع نگاه چپ به دنیا و نگاه حریصانه به قدرت سیاسی چیست؟!

حد وسط حکومت داری چیست؟

رابطه صلح و بخشش چیست؟

از کجا باید شروع کرد؟

باز این چه شورشی است؟

رابطه رهبری متعادل و رفاه چیست؟

چگونه سیاستمداران می توانند با یکدیگر بیشتر و بهتر رقابت کنند؟

?Why didn't you put the pen in the proper place

رابطه اعتدال و انسجام چیست؟

آن حکومت چی به بچه های مردم یاد داد؟

آن حکومت چی به مردم یاد داد؟

رابطه فرار مالیاتی و فساد اخلاقی چیست؟

حاصل جمع فرار مالیاتی و فساد اخلاقی چیست؟

رابطه صلاحیت و مهارت چیست؟

آیا همه چیز به پول ربط دارد؟

پیش نیاز آزادی چیست؟

پیش نیاز دموکراسی چیست؟

پیش نیاز اعتدال چیست؟

پیش نیاز صلح و ثبات چیست؟

پیش نیاز توسعه و پیشرفت چیست؟

چرا این خانه آرامش ندارد؟!

رابطه احساس هویت و احساس مسئولیت چیست؟

رابطه وضع آموزش و وضع سیاسی کشور چیست؟

از نظر سیاسی و بین المللی ، حاصل جمع نفرت و قدرت چیست؟

هسته اصلی افراط گری و تروریسم چیست؟

هسته اصلی حکومت مذهبی افراطی چیست؟

حاصل جمع علم و فن و هنر چیست؟

بهترین و کارآمدترین راه نظارت بر حکومت چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع نفرت و کینه چیست؟

زیباترین و دلنشین ترین جمله در تمامی زبان های دنیا چیست؟

رابطه قدرت و عدالت چیست؟

رابطه افراط گری سیاسی - ایدئولوژیک و سوء نیت چیست؟

رابطه قدرت مطلق و بی اعتنایی مطلق به منتقدین چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع حرفهای سخت و سر و صدا چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع درشت گویی و درشت نمایی چیست؟

هوای روزهای آینده چگونه است؟!

رابطه آلودگی آب ، آلودگی هوا ، آلودگی غذا و آلودگی اخلاق سیاسی چیست؟

حاصل جمع آلودگی آب ، آلودگی هوا ، آلودگی غذا و آلودگی اخلاق سیاسی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و آدمهای قلچماق چیست؟

دلایل و پیامدهای انقلاب 57 ایران چیست؟

دلایل و پیامدهای حادثه 11 سپتامبر 2001 چیست؟

دلایل و پیامدهای جنگ داخلی سوریه چیست؟

تاَثیر ترس بر انتخاب چیست؟

رابطه خودسری و خط و نشان کشیدن چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:59 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

آخر این بازی چی میشه؟

مردم در آینده شاهد چه نوع رفتارهایی از حکومت خود در زمینه سیاست داخلی و خارجی خواهند بود؟

?Why don't they let the people speak their minds

?Why don't they let the young people speak their minds

رابطه خودسری و پنهانکاری چیست؟

رابطه خودسری و خفقان چیست؟

رابطه خودسری و خودکشی چیست؟

رابطه آموزش و آگاهی چیست؟

چرا ماها خودمون با خودمون خوب نیستیم؟

چرا ماها خودمون به خودمون رحم نمی کنیم؟

رابطه دیپلماسی و حسن نیت چیست؟

حاصل جمع گروگانگیری ، جنگ ، ترور و بحران هسته ای چیست؟

راه حل انتخاب اشتباه چیست؟

تاَثیر حکومت مذهبی افراطی روی اخلاق و رفتار مردم چیست؟

رابطه نظام سرمایه داری و سود چیست؟

رابطه افراط گری و مخمصه چیست؟

رابطه ظالم و زهر چشم گرفتن چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قفس چیست؟

رابطه تواضع و دانش چیست؟

رابطه تواضع و تعادل چیست؟

رابطه سیاست خارجی و حقوق بشر چیست؟

رابطه آزادی و هنر چیست؟

از صورت زیبا برای کور چه حاصل؟!

حاصل جمع تفکر و تبحر چیست؟

حاصل جمع تفکر و شجاعت چیست؟

رابطه دشمن تراشی و نادانی چیست؟

رابطه اشتغال و امنیت چیست؟

رابطه اشتغال و توسعه چیست؟

رابطه سرمایه گذاری و امنیت چیست؟

رابطه سرمایه گذاری و اشتغال و توسعه چیست؟

رابطه سرمایه گذاری خارجی و توسعه چیست؟

رابطه سیاست خارجی و سرمایه گذاری خارجی چیست؟

رابطه سیاست خارجی ، سرمایه گذاری خارجی و توسعه چیست؟

تفریحات مردم ایران چیست؟

رابطه dictatorship و difficulties چیست؟

چرا در آن کشور تمدنی ، مردم در وضعیت نامناسبی زندگی می کنند؟

بهترین روز سال کدام است؟

حاصل جمع خشم و کینه و اندوه چیست؟

زبان جهانی و همگانی چیست؟

حاصل جمع عشق ، آرامش ، روشنایی و مهربانی چیست؟

میزان تخریب افراط گری و تروریسم چیست؟

چگونه می توان اعتدال را اندازه گیری کرد؟

چگونه می توان ظلم و ستم را اندازه گیری کرد؟

نتیجه ایدئولوژی مبتنی بر انفجار و انتحار چیست؟

رابطه افراط گری و عدم دقت چیست؟

رابطه انعطاف و صرفه جویی چیست؟

رابطه خودسری و فعالیتهای غیرقانونی چیست؟

رابطه تعادل و تعاون چیست؟

رابطه شخصیت و ظرفیت چیست؟

وضعیت فعلی به کجا ختم می شود؟

حاصل جمع مافیای محلی و مافیای بین المللی چیست؟

حاصل جمع مافیای مذهبی محلی و مافیای مذهبی بین المللی چیست؟

حاصل جمع هیاهو و خشم چیست؟

رابطه ورزش و حقوق بشر چیست؟

رابطه فقر و فلاکت چیست؟

چطور به اینجا رسیدیم؟

رابطه خشم و عصبانیت و تهمت و دروغ چیست؟

رابطه خودسری و خودپسندی چیست؟

رابطه خودسری و خودشیفتگی چیست؟

نتیجه به تعویق افتادن آزادی چیست؟

نتیجه به تعویق افتادن اعتدال چیست؟

نتیجه به تعویق افتادن دموکراسی چیست؟

نتیجه به تعویق افتادن حقوق بشر چیست؟

نتیجه به تعویق افتادن صلح و ثبات چیست؟

نتیجه به تعویق افتادن توسعه و پیشرفت چیست؟

عواقب جنایت علیه بشریت چیست؟

چرا مردم آن کشور خوشحال نیستند؟

تروریسم رسمی با تروریسم غیررسمی چه فرقی دارد؟

رابطه افراط گری مذهبی و پیمان شکنی چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و قانون شکنی چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و عوام فریبی چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و تهمت و دروغ چیست؟

رابطه خودسری و خلف وعده چیست؟

رابطه خودسری و قانون شکنی چیست؟

رابطه خودسری و کینه توزی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قوم و خویش گرایی چیست؟

رابطه نژاد پرستی و قوم و خویش گرایی چیست؟

رابطه مذهب پرستی و قوم و خویش گرایی چیست؟

رابطه خودسری و فعالیتهای غیرقانونی چیست؟

?Who is in charge of this office

?Who is the ruler of this country

رابطه دیکتاتوری و دست اندازی به حقوق ملت چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دست اندازی به اموال مردم چیست؟

بدترین نوع ظلم چیست؟

بدترین نوع استبداد چیست؟

بدترین نوع استعمار چیست؟

رابطه خودسری و خیانت چیست؟

رابطه علم و توسعه چیست؟

حاصل جمع امنیت ، عدالت و رفاه چیست؟

رابطه تقلب و عذاب وجدان چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و عذاب وجدان چیست؟

?Do you believe in religiosity

آیا آن حکومت درست طراحی شده است؟

حد و اندازه تحریمهای بین المللی چیست؟

رابطه خیال بافی و هوس بازی چیست؟

رابطه حکومت مذهبی و تفکیک قوا چیست؟

رابطه حکومت مذهبی و حقوق بشر چیست؟

رابطه حکومت مذهبی و دموکراسی چیست؟

رابطه حکومت مذهبی و آزادی جیست؟

رابطه حکومت مذهبی و اعتدال چیست؟

رابطه حکومت مذهبی و صلح و امنیت بین المللی چیست؟

رابطه حکومت مذهبی و توسعه چیست؟

رابطه صلح و اعتدال چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:57 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه جفنگ گویی و جنگ و جدال چیست؟

حاصل جمع جفنگ گویی و جنگ و جدال چیست؟

از نظر سیاسی رابطه آدمکشی و باجگیری چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع آدمکشی و باجگیری چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غرض ورزی چیست؟

رابطه تعادل و ترس چیست؟

بزرگترین دموکراسیهای دنیا کدامند؟

?How we live now

رابطه سیاست خارجی نامتعادل و سردرگمی چیست؟

رابطه انقلاب و بهم ریختگی چیست؟

رابطه قاچاق مواد مخدر و ناامنی چیست؟

جنگ کی تمام می شود؟

جنگ سرد کی تمام می شود؟

انقلاب و بهم ریختگی کی تمام می شود؟

چرا این همه غرق می شوند؟

چرا این همه می میرند؟

چرا این همه معتاد می شوند؟

چرا این همه پرونده در دادگستری هست؟

چرا این همه زندانی هست؟

?Are you happy with your government

آیا سیاست و حکومت سلیقه ای است؟

آیا سیاست خارجی و دیپلماسی سلیقه ای است؟

نمادهای جنگ سرد چیست؟

رابطه ایادی استبداد و ایادی استعمار چیست؟

نتیجه و تاَثیر سخنرانی پر از کلمات منفی چیست؟

رابطه تهییج و تلقین چیست؟

حاصل جمع تهییج و تلقین چیست؟

رابطه علم و سیاست چیست؟

رابطه علم و مذهب چیست؟

این قطار کجا داره میره؟

رابطه mosque و masque چیست؟

رابطه خودسری و خودشیفتگی چیست؟

رابطه حقوق و عدالت چیست؟

رابطه رادیکالیسم و ریسک چیست؟

رابطه سیاست خارجی نامتعادل و رادیکالیسم چیست؟

رابطه انقلاب و اختناق چیست؟

رابطه سیاست و تربیت چیست؟

رابطه عدالت و عقلانیت چیست؟

رابطه قدرت مطلق و رفتار قرون وسطایی چیست؟

دیوار به چه درد می خورد؟

رابطه دیکتاتوری و دیوار چیست؟

رابطه دیپلماسی و دیوار چیست؟

رابطه خودسری و خست چیست؟

حاصل جمع تبانی و پنهانکاری چیست؟

حاصل جمع مواد منفجره و مواد مخدر چیست؟

فرجام حکومت مبتنی بر فیلم بازی کردن چیست؟

حاصل جمع چشمهای بسته و لبهای بسته چیست؟

حاصل جمع چشمهای کاملا بسته و لبهای کاملا بسته چیست؟

فکر می کنید چیزی عوض شده؟!

این راه به کجا می رود؟

داریم راه را درست می رویم؟

چرا آن ملت به حکومت خود اجازه می دهد همه چیز را خراب کند؟

چرا آن ملت نسبت به خرابکاریهای حکومت خود بی خیال و بی تفاوت است؟

رابطه دیکتاتوری و دستکاری چیست؟

حاصل جمع جنگ و اعتیاد چیست؟

تبعات انقلاب در کشورهای جهان سوم چیست؟

رابطه حقوق و سیاست چیست؟

رابطه حقوق بشر و سیاست چیست؟

رابطه حقوق بشر و سیاست بین الملل چیست؟

رابطه حقوق بین الملل و سیاست بین الملل چیست؟

رابطه خودسری و خیال پردازی چیست؟

رابطه جمعیت و سطح رفاه چیست؟

رابطه دقت و ثبات چیست؟

رابطه فرقه گرایی و فتنه گری چیست؟

رابطه فرقه گرایی مذهبی و فتنه گری چیست؟

?What was the reason for their quarrel

رابطه تحقیق و تعادل چیست؟

رابطه افراط و تفریط و فساد چیست؟

رابطه تروریسم و فساد چیست؟

آزادی چیست و چرا مهم است؟

حقوق بشر چیست و چرا مهم است؟

صلح و ثبات چیست و چرا مهم است؟

توسعه و پیشرفت چیست و چرا مهم است؟

حاصل جمع تفکر و نظم چیست؟

رابطه اعتیاد مذهبی و جنگ چیست؟

حاصل جمع اعتیاد مذهبی و جنگ چیست؟

حاصل جمع اعتیاد و جنگ چیست؟

رابطه مخارج بی رویه و بدهی بی پایان چیست؟

?Why this government

?What was the point of our coming and going

!?35years after

رابطه آزادی و توسعه چیست؟

رابطه اعتدال و توسعه چیست؟

رابطه دموکراسی و توسعه چیست؟

رابطه حقوق بشر و توسعه چیست؟

رابطه سیاست خارجی و توسعه چیست؟

رابطه صلح و توسعه چیست؟

?How are things in the country these days

?Of what significance is money

ماجرا چیه؟

نتیجه قاتی شدن آب و روغن در ماشین چیست؟

نتیجه قاتی پاتی شدن سیاست و مذهب در ماشین سیاسی چیست؟

حاصل جمع حکومت افراطی و اپوزیسیون افراطی چیست؟

حاصل جمع استبداد گرایی و استعمار گرایی چیست؟

چرا فریبکاری؟

چرا مخفی کاری؟

رابطه مخفی کاری و فریبکاری چیست؟

رابطه ظرفیت و تربیت چیست؟

رابطه توسعه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و امنیت ملی چیست؟

این حرفها کدام است؟

رابطه حدود و هدف چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع چرند نوشتن و چرند گفتن چیست؟

وضع آن مملکت کی درست خواهد شد؟

رابطه امنیت و ایمان چیست؟

حاصل جمع سوء مدیریت و فساد مالی چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:55 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه دیکتاتوری و دکوراسیون چیست؟

رابطه عدالت و صلح چیست؟

رابطه عقده و افت چیست؟

حاصل جمع عقیده و عقده چیست؟

رابطه مذهب پرستی و خود بزرگ بینی چیست؟

رابطه نژاد پرستی و خود بزرگ بینی چیست؟

سهم ملت در دموکراسی چقدر است؟

مال خودش کو؟!

رابطه موفقیتهای بزرگ و رنج و زحمت زیاد چیست؟

آن ملت الان کجای کار هست؟

آن ملت کجای کار اشتباه کرده است؟

رابطه تفتیش عقاید و تجسس چیست؟

رابطه تفتیش عقاید و تروریسم چیست؟

رابطه خرد و خلاقیت چیست؟

علت و نتیجه آن کینه ها چه بود؟

موانع آزادی در کشورهای جهان سوم چیست؟

موانع اعتدال در کشورهای جهان سوم چیست؟

موانع دموکراسی در کشورهای جهان سوم چیست؟

موانع حقوق بشر در کشورهای جهان سوم چیست؟

موانع صلح و ثبات در کشورهای جهان سوم چیست؟

موانع توسعه و پیشرفت در کشورهای جهان سوم چیست؟

هزینه تغییر سیاسی در کشورهای جهان سوم چقدر است؟

هزینه تغییر سیاسی در ایران چقدر است؟

چه چیزی به افراط گرایان و تروریستها انگیزه می دهد؟

?What was the cause of their admiration

رابطه قدرت مطلق و سیر قهقرایی چیست؟

سطوح تحلیل سوء مدیریت در ایران چیست؟

رابطه آزادیخواهی و مصلحت گرایی چیست؟

رابطه دموکراسی خواهی و مصلحت گرایی چیست؟

رابطه انقلاب و الم شنگه چیست؟

رابطه freedom و good feel چیست؟

رابطه ظالم و ضایع کردن چیست؟

چرا بی خودی شلوغش می کنید؟

رابطه افراط گری و تروریسم و فقر چیست؟

رابطه افراط گری و تروریسم و جهل چیست؟

رابطه توهم و ترس چیست؟

حاصل جمع توهم و ترس چیست؟

رابطه حکومت مذهبی افراطی و هرهری مذهب چیست؟

رابطه خودسری و خودشیفتگی چیست؟

رابطه خودسری و خواری چیست؟

رابطه خودشیفتگی و خواری چیست؟

رابطه رنسانس و تولرانس چیست؟

رابطه بی خردی و خودسری چیست؟

رابطه بی خردی و خرابکاری چیست؟

رابطه ایمنی و اطلاعات چیست؟

رابطه رهبری سیاسی افراطی و رویارویی چیست؟

حاصل جمع جنگ سرد و جنگ داخلی چیست؟

رابطه protection و power چیست؟

نتیجه انقلاب دیجیتال چیست؟

رابطه سقط جنین و نسل کشی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دستکاری چیست؟

رابطه ظلم و ضایع کردن چیست؟

رابطه ماسک و ماستمالی چیست؟

دیکتاتورها دنبال چی هستند؟

رابطه انقلاب و اغتشاش چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قربانی کردن چیست؟

حاصل جمع جلای وطن و نفی بلد چیست؟

رابطه افراط گری و خرابکاری چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و خرابکاری چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غوغا چیست؟

هویت واقعی ملت ایران چیست؟

جنگ تحمیلی ، صلح تحمیلی ، مذاکرات تحمیلی و قراردادهای تحمیلی نشانه چیست؟

حاصل جمع جنگ تحمیلی ، صلح تحمیلی ، مذاکرات تحمیلی و قراردادهای تحمیلی چیست؟

رابطه انقلاب و آنارشیسم چیست؟

چرا اینقدر با اسمها و کلمات بازی می کنید؟

رابطه دیکتاتوری و تداوم دردسرها چیست؟

رابطه افراط گری سیاسی - ایدئولوژیک و اختلاس چیست؟

رابطه خودشیفتگی و خودنمایی چیست؟

رابطه equilibrium و evolution چیست؟

?What is happening now

علت اخبار ضد و نقیض چیست؟

علت سیاست خارجی ضد و نقیض چیست؟

رابطه خودسری و خلافکاری چیست؟

رابطه حکومتهای خودسر ، هکرها و قاچاقچیان چیست؟

رابطه ظالم و زمین خواری چیست؟

رابطه fight و fear چیست؟

رابطه تاریخ و حقیقت چیست؟

رابطه منافع ملی و افکار عمومی چیست؟

رابطه فضای امنیتی و گسترش نفاق و دورویی چیست؟

رابطه سیاست خارجی و توسعه چیست؟

رابطه سیاست خارجی و اشتغال چیست؟

رابطه تعادل و هارمونی چیست؟

خسارات وارد شده به آن کشور و ملت در سه دهه اخیر چقدر است؟

رابطه خودسری و خاصه خرجی چیست؟

آیا بعد از دیکتاتوری ، دموکراسی بوجود می آید؟

رابطه رهبران سیاسی خودسر و خشونت و جنگ چیست؟

چرا در آن کشور افراط گری مذهبی ، زیاد طرفدار ندارد؟

رابطه شادی و یادگیری چیست؟

رابطه خودسری و خشم چیست؟

رابطه تعصب و تصلب چیست؟

حاصل جمع ناکارآمدی و مظلوم نمایی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قاراشمیش چیست؟

حاصل جمع افراط گری قومی و مذهبی و سلاح هسته ای چیست؟

حاصل جمع ایدئولوژی افراطی و سلاح اتمی چیست؟

حاصل جمع حکومت خودسر و سلاح هسته ای چیست؟

حاصل جمع حکومت نظامی مذهبی و سلاح هسته ای چیست؟

حاصل جمع حکومت نظامی نژادی و سلاح هسته ای چیست؟

?Who is responsible for happen

?Who is responsible for religiosity

?What's happening

آسانترین روش آزادی چیست؟

آسانترین روش اعتدال چیست؟

آسانترین روش صلح و ثبات چیست؟

آسانترین روش توسعه و پیشرفت ملی چیست؟

آسانترین روش کشورداری خوب چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 2 1 2